L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) és responsable tant de la promoció i la protecció de la salut, la prevenció i la gestió de les alertes epidemiològiques i alimentàries, com de la salut laboral.

Els seus serveis s'orienten a la ciutadania, al món local i a sectors econòmics clau com l'alimentació, el comerç, la indústria o el turisme, i s'adrecen fonamentalment a la gestió dels riscos ambientals per a la salut, a la promoció dels estils de vida saludables, com també al foment de la responsabilitat de les persones i dels operadors econòmics sobre l'impacte de les seves actuacions en la salut individual i col·lectiva i en l'ús dels serveis sanitaris.

L'ASPCAT acull prop de 1.500 professionals de la medicina, veterinària, farmàcia, infermeria, biologia, química i psicologia, que presten serveis de forma regionalitzada, i compten amb una xarxa de laboratoris acreditats i treballen en estreta col·laboració amb l'atenció primària i hospitalària.