Salut en totes les polítiques

 1. Liderar les polítiques de salut pública mitjançant l’operativització i l’execució del Pla interdepartamental de salut pública, coordinat amb el Pla de salut de Catalunya.
 2. Augmentar la qualitat i els anys de vida amb bona salut, reduir les desigualtats i promoure l’equitat, incloent-hi la perspectiva de gènere.
 3. Consolidar un model propi de salut laboral en les polítiques de salut pública.
 4. Col·laborar i participar activament amb els ens locals i la societat civil en matèria de salut pública.

Anticipació i resposta a les necessitats de salut dels ciutadans

 1. Implementar un model predictiu que permeti preveure les necessitats futures i col·laborar en la planificació de respostes en salut pública.
 2. Donar resposta àgil, experta i contínua (atenció 7×24) davant de les alertes i les emergències en salut pública, i a la vegada minimitzar els riscos de l’entorn.
 3. Actualitzar el catàleg de serveis i dissenyar la cartera de serveis ajustada a les necessitats de salut del territori.

Professionalització i excel·lència

 1. Fomentar el benchmarking i la recerca aplicada.
 2. Potenciar la visibilitat en matèria de salut pública mitjançant una política de comunicació àgil i eficaç.
 3. Millorar la qualitat i la disponibilitat de les dades per ajudar a prendre decisions i avaluar resultats.

Sostenibilitat del model

 1. Integrar la salut pública i comunitària en el model d’atenció mitjançant el contracte programa amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia.
 2. Fomentar l’ús de les tecnologies per apropar-nos encara més a la població.
 3. Fer una revisió per optimitzar i simplificar processos.
Data d'actualització:  10.01.2014