• Imprimeix

Presentació PINSAP 2017-2020

L'evolució del PINSAP ha portat a introduir un altre element de transversalitat en el plantejament del programa, i en aquesta segona fase es transforma en el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública. D'una banda, manté els objectius fundacionals d'incorporar el punt de vista de la salut com un dels eixos de totes les polítiques governamentals —des de la política d'Estat a la política municipal. I, de l'altre, es proposa que aquestes accions serveixin per incrementar els anys en bona salut de la població de Catalunya.

Les àrees prioritàries de la programació amb la vista posada al 2020 defineixen noves àrees d'actuació, identificades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a reptes del segle XXI. El focus es posa així mateix en problemes complexos que requereixen l'abordatge intersectorial i en factors de risc de mortalitat prematura o discapacitat, entre d'altres. També es manté l'atenció en els projectes endegats en la fase 2014-2016 —COMSalut, Fitjove, AMED, etcètera.

El Pla 2017-2020 es fixa com a objectiu portar les estratègies de SaTP a tot el territori, i per això utilitza la figura del consell territorial com a l'òrgan base per implantar aquestes polítiques. Els Consells Territorials vehiculen les iniciatives destinades a cada racó del país gràcies a la col·laboració estreta entre els departaments implicats del Govern, el món local, els proveïdors de salut, el món acadèmic, els col·legis professionals, el teixit associatiu i el tercer sector.

Informació relacionada

Documentació del PINSAP 2014-2016

Documents de referència de la primera fase del PINSAP (2014-2016)