El PINSAP al territoriUn dels objectius del PINSPAP 2017-2020 és portar les estratègies de salut a totes les polítiques a tot el territori. Per afavorir aquest desplegament, s’ha apostat pel reforç de la governança i, entre altres mesures, s’han creat els consells territorials consultius i de coordinació, que coincideixen amb les regions sanitàries.

El consells territorials valoren les necessitats a través d’un diagnòstic de salut, identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació i treballen els temes acordats a través de comissions tècniques.

Inicialment s’han constituït tres comissions tècniques per a cada territori, centrades en problemàtiques concretes de cada demarcació, i dues comissions transversals interterritorials, per treballar els 23 temes prioritzats, relacionats amb l’envelliment, les addicions o les desigualtats i la vulnerabilitat.  En conjunt, les comissions tècniques impliquen unes 800 persones a tot el territori.