Aquí trobareu dades de l'Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que es dedica a fer el seguiment dels principals indicadors de salut de la població (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l'evolució, posant una atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat. Les actuacions d’abordatge a les necessitats identificades a través de l’anàlisi dels efectes de la crisi es vehiculen a través del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP).