• Imprimeix

L'Avaluació d'Impacte en Salut a Catalunya

El Test Salut, en exemples concrets

Aproximadament un 80% dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari. Per això un dels objectius clau en el marc del PINSAP és incorporar la perspectiva de salut i d’equitat en el disseny de les polítiques públiques mitjançant l’avaluació de l’impacte en la salut (AIS). Aquesta metodologia va centrar la taula rodona desenvolupada durant la Jornada tècnica del PINSAP celebrada el 29 de juny a Barcelona.

L’AIS permet Identificar, abans de l’aprovació d’una iniciativa política o de la posta en marxa d’un projecte, els possibles impactes sobre la salut d’una intervenció. També permet minimitzar els impactes negatius i potenciar-ne els positius, tot centrant-se en col·lectius més vulnerables i en l’impacte sobre l’equitat de les polítiques.

A  Catalunya, el PINSAP va incorporar l’AIS mitjançant l’eina de cribratge Test Salut. Després d’un període de desenvolupament i de formació, el Test Salut ha iniciat s’ha aplicat en entorns concrets.

INFORMACIÓ RELACIONADA

Els instruments del PINSAP

Capítol 10 del PINSAP (pàg. 150).

Aquí sí: Test Salut

Més informació sobre el Test Salut i accés a l'eina

Els exemples

Montserrat Tobella, regidora de salut pública  de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, va explicar com s’ha aplicat aquesta eina, en col·laboració amb l’ASPCAT, sobre el Projecte de recuperació de la ribera del riu al seu pas pel municipi.  En aquest cas, es va dur a terme una AIS prospectiva, que va permetre fer propostes de modificacions al projecte a partir d’una cerca bibliogràfica i d’accions qualitatives (grups de discussió i entrevistes a informadors claus).

Cati Chamorro, de la Diputació de Barcelona, va aportar el punt de vista respecte de la incorporació de l’AIS en els planejaments urbanístics. En concret, va introduir un projecte que s’està desenvolupant amb la universitat de Vic, entre d’altres,  i a partir del qual es podrà dur a terme la transferència a d’altres municipis on s’estigui redactant un nou POUM (planejament urbanístic).

Laia Font, de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, va presentar el Sistema de Vigilància de l’Impacte Sobre la Salut de la Contaminació de l’Aire de Barcelona (VISCAB). És un AIS desenvolupat a l'ASPB durant l'últim any i escaig. L'objectiu del sistema és monitorar i comunicar l'impacte sobre la salut de la contaminació a la ciutat de forma anual i també en cas d'episodi de contaminació. Aquest any s’ha elaborat un un primer informe, molt breu, i que forma part de l'Informe anual de qualitat de l'aire del 2017, que també publiquen ara, i que per primera vegada incorporarà l’aspecte d'impacte en salut. 

David Rojas, de l’ISGlobal, va introduir els diferents projectes d’avaluació dels transport urbà en la salut, especialment dels sistemes de bicicleta comunitaria que s’han avaluat en diverses ciutats, com el bicing de Barcelona. Rojas va destacar la gran càrrega de mobilitat que genera l’incompliment dels nivells recomanats per PA, contaminació atmosfèrica, soroll, calor i accés als espais verds.

David Rojas també ha participat en el disseny de l’eina d'avaluació econòmica de salut (HEAT) de l’OMS, que cerca facilitar la presa de decisions basades en l'evidència per estimar el valor de la mortalitat reduïda que es deriva de la pràctica regular de caminar o de fer ciclisme.

Les conclusions

IMG_20180626_132114

  • La importància que té l’espai públic a com a recurs disponible per tota la població, en  les seves diferents vessants, en el context de l’urbanisme com a determinant de salut.
  • La co-responsabilitat de les persones en la seva salut i la responsabilitat política de fomentar i fer possible que la població disposi d’espais saludables i sostenibles.
  • Treballar per fomentar entorns urbans saludables és un dels millors exemples de la implementació de l’estratègia Salut a Totes les Polítiques. Per fer-ho és del tot imprescindible:
  1. Trobar mecanismes per fer la translació del coneixement a les polítiques públiques: col·laboració entre les Universitats/Centres de Recerca i l’Administració Pública.
  2. Facilitar i valorar el treball transversal i la col·laboració entre els diferents nivells de l’Administració.
  3. Aconseguir la complicitat dels Centres Universitaris i de Formació dels futurs professionals per què incorporin el concepte “salut” en la seva activitat.
  • Hi ha necessitat de col·laborar entre acadèmia i govern. L’Acadèmia ofereix eines, evidència i investigació per a millorar la salut des de diferents sectors afavorint la salut en totes les polítiques. 
  • L’Avaluació d’impacte en salut (AIS) és una metodologia amb moltíssimes possibilitats per la salut pública i que aporta uns resultats molt útils per l’avaluació i la comunicació.
  • Ajuda a visualitzar l’impacte sobre la salut d’agents invisibles com la contaminació de l’aire.
  • Metodològicament no és trivial, i cal potenciar la formació en aquest camp.  
Data d'actualització:  17.07.2018