• Imprimeix

La salutogènesi

La salutogènesi va aparèixer fa uns trenta anys de la mà d’Aaron Antonovsky. És el primer model que proposa una exploració de la salut en termes del binomi salut-malaltia. L’objectiu final són els beneficis per a la salut1 . Més endavant, aquest concepte es va connectar amb la promoció de la salut.

Una orientació salutogènica fa que la recerca i l’acció se centrin en factors generadors de salut. El motiu que algú es mogui des de la banda de malaltia fins a la banda de salut és el que va anomenar recursos generals de resistència (RGR)1.

Els RGR provenen de l’interior de la persona i del seu comportament, del seu entorn i dels seus coneixements i experiències. En pensar en el que els RGR tenien en comú i per què funcionaven, Antonovsky va desenvolupar el sentit de la coherència (sigla en anglès, SOC). La força del SOC d’una persona és un factor important per facilitar-li el moviment vers la salut basat en tres factors: 

  • la comprensió d’allò que s’esdevé,
  • la visió de les habilitats pròpies per gestionar-ho i
  • la capacitat per convertir el que es fa en satisfactori i amb significat per a la seva vida1,3

(Antonovsky 1996; Hernán 2014)

És a dir, que les persones amb SOC alt solen tenir una bona percepció de la seva salut.

El concepte de salutogènesi ens ajuda a identificar les fonts clau de salut i a preguntar-nos:

  • Què ens fa forts?
  • Què ens ajuda a ser més resistents?
  • Què ens ajuda a ser més capaços d’afrontar l’estrès?

La salutogènesi és la base del model d’actius. Aquest és un procediment que reconeix que cada comunitat té talents, habilitats, interessos i experiències que constitueixen un valuós arsenal útil per millorar la seva salut i benestar. Aquest model segueix la lògica de fer fàcils i accessibles les opcions saludables, orientades al benestar, al creixement i a l’envelliment saludable3 i entronca amb la proposta de promoció de la salut de la Carta d’Otawa.

El model d’actius dóna suport a la salut i al benestar dels individus per mitjà de l’autoestima, de les estratègies d’afrontament, de les habilitats de resiliència, de les relacions, de les amistats, dels coneixements i dels recursos personals. Les comunitats s’apoderen per controlar el seu futur i crear recursos generadors de salut.

Un actiu és “qualsevol factor (o recurs) que millora la capacitat de les persones, dels grups, de les comunitats, de les poblacions, dels sistemes socials i/o de les institucions per mantenir i conservar la salut i el benestar, així com per ajudar a reduir les desigualtats en salut”3.

Referències

1. Antonovsky, A. The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promo Intl. 1996;11(1):11-8. 

2. Eriksson M, Lindstom B. Antonovsky´s sense of coherence scale and its relation with quality of life: a systematic review. J Epidemiol Comm Health. 2007 Nov;61(11):938-44.

3. Hernán M, Morgan A, Mena ÁL. Formación en salutogénesis y activos para la salud [Internet]. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de Salud y Bienestar Social; 2014 [citado 2016 Mar 3]. Disponible a: http://www.easp.es/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r 

Data d'actualització:  05.05.2016