• Imprimeix

Accions, eines i projectes relacionats

El PINSAP ha posat en valor  el resultat en salut de polítiques d’altres sectors. S’han identificat més de 1.200  experiències i actuacions d’altres departaments, nombroses iniciatives dels ens locals i s’ha donat un fort impuls a la salut comunitària.

Accions

 • Empresa saludable

  Adaptació dels models de promoció de la salut a l’entorn laboral amb criteris específics, especialment per a petites i mitjanes empreses.

 • COM Salut

  Projectes de salut comunitària amb la col·laboració de l’atenció primària, la salut pública i els serveis socials municipals, amb participació del teixit comunitari.

 • Salut als barris

  Aquest programa materialitza la prioritat del Departament de Salut d'actuar als territoris beneficiats per la Llei de barris.

 • Xarxa Actuant Units per la Salut - AUPA

  Una xarxa d’Equips d’Atenció Primària i Salut Pública units per impulsar i difondre el model comunitari en el sistema sanitari català, especialment en l’àmbit de l’Atenció Primària i la Salut Pública.

 • Aquí sí: Fruita i Salut

  Promoció del consum de fruita, especialment entre infants i joves.

 • Amed

  Acreditació d’establiments (restaurants, menjadors laborals, hospitals) promotors de la dieta mediterrània

 • Fitjove

  Promoció de l’esport en adolescents per prevenir consums de risc.

 • Mobilitat i salut

  Accions per a afavorir l’activitat física i recomanacions de seguretat en les activitats quotidianes i de lleure que impliquen desplaçaments.

 • "Lletres i salut"

  Cicles de conferències sobre la visió que des de la literatura es té sobre la salut i la malaltia, promoguts per l'ASPCAT i la Institució de les Lletres Catalanes. 

Eines

 • Actius i salut

  Una aplicació per identificar, compartir i localitzar actuacions i recursos relacionats amb la salut comunitària. 

 • Aquí sí: Test Salut

  Una eina per ajudar a incorporar la perspectiva de la salut i de l’equitat en el disseny de les polítiques públiques.

 • Eina d'avaluació ràpida d'equitat

  Eina d’avaluació de l’equitat que ofereix l’Observatori de Salut d’Astúries per a l'ús tècnic i orientatiu en projectes i intervencions comunitàries, centrada en la valoració de vuit eixos de desigualtat social.