• Imprimeix

Presentació del PAAS

Què és el Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable?

img_logo_paas_fons_taronjaEl Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable, conegut com PAAS, va ser elaborat pel Departament de Salut en resposta a l'increment observat en la prevalença d'obesitat, d'acord amb l'estratègia mundial de l'Organització Mundial de la Salut i de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició.

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en cinc àmbits: educatiu, sanitari, comunitari, laboral i de recerca.

Algunes accions del PAAS es porten a terme des dels ajuntaments i consells comarcals, institucions sanitàries o educatives, gremis, fundacions i empreses privades.

 

Sensibilitzar la població perquè percebi com a assumibles opcions que promoguin la salut mitjançant la pràctica regular de l'activitat física i d'una alimentació saludable

Desenvolupar accions informatives i educatives, així com intervencions sobre l'entorn, centrades en la problemàtica de determinats estils de vida.

Promoure acords i compromisos en els diferents àmbits per potenciar estratègies de cooperació amb la finalitat de ser més eficients en la utilització de recursos. 

1. Abordatge integral de les causes d'una alimentació desequilibrada i una activitat física insuficient.

2. Estratègies de prevenció que actuïn de forma sinèrgica i coincident sobre els diversos factors dels estils de vida.

3. Creació d'entorns favorables, en el marc dels programes d'acció local, que facilitin l'adopció progressiva i el manteniment d'estils de vida saludable a la ciutadania.

4. Cooperació i interrelació de múltiples sectors. La implantació de totes aquestes intervencions és complexa, per tant, requereix de la implicació tant de l'administració com de la societat civil, el sector privat i els mitjans de comunicació.

Dins del PAAS, s'inclouen accions pròpies i altres a les quals s'ha donat assessorament tècnic i/o suport institucional en cinc àmbits: 

Àmbit educatiu 

Àmbit sanitari

Àmbit comunitari 

Àmbit laboral 

Àmbit de recerca

Data d'actualització:  04.09.2018