• Imprimeix

Premis PAAS

Convocatòria Premis PAAS 2018

Els premis PAAS tenen com a objectiu identificar, reconèixer i difondre els projectes o iniciatives que millor han contribuït a assolir els objectius del PAAS en els àmbits d’actuació següents: educatiu, sanitari, comunitari, laboral, social  i de recerca.

Data límit de presentació de projectes: 22 d'octubre de 2018

 

Memòria justificativa del projecteData límit de presentació: Ampliació del termini fins el 22 d' octubre 

Inscripció als premis PAAS (cal adjuntar el fitxer pdf de la memòria justificativa degudament emplenat)

Dels projectes presentats es valorarà: 

  • Població a la qual arriba
  • Àmbit territorial (local/barri, municipal, Regió, Catalunya)
  • Metodologia del projecte
  • Metodologia de l’avaluació
  • Inclusió de dos aspectes (alimentació i activitat física)
  • Implicació i sinergies dels diferents sectors
  • Resultats assolits *
  • Continuïtat i sostenibilitat del projecte per als propers anys
  • Plantejament innovador i original amb possibilitat d’aplicació en altres àmbits
  • Equitat, impacte social i perspectiva de gènere

*Si un projecte no presenta resultats, a excepció que estigui molt justificat, es desestimarà per a premi

La rellevància del projecte o programa es valorarà a partir de la memòria justificativa, que ha d’estar redactada de manera que permeti identificar-ne la naturalesa i l’abast mitjançant l’èmfasi en els aspectes d’avaluació i d’impacte.

La memòria justificativa no ha d’incloure referències a persones, institucions o municipis a través de les quals se’n pugui reconèixer l‘autoria. 

Si es considera oportú es demanarien documents complementaris en una segona fase.

 

 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb Lydia Allueva (lydia.allueva@gencat.cat) o telefonar al número 93 5513637.

Informació relacionada

XI Jornada PAAS

Dilluns 26 de novembre de 2018
Auditori Caixa Forum. Barcelona