• Imprimeix

Àmbit sanitari

Objectius

Els objectius principals en l'àmbit sanitari del PAAS són:

 • A través de la formació i sensibilització dels professional sanitaris, potenciar una alimentació adequada i una activitat física saludable a totes les etapes de la vida (des de l'embaràs, infància, adolescència, etapa adulta i gent gran).
 • Integrar el consell sobre la promoció de l'activitat física saludable basada en la utilització de recursos comunitaris en l'atenció primària de Catalunya.
 • Seguir el creixement d’infants i adolescents, prevenint, detectant i tractant, quan s’escaigui, l'excés de pes.
 • Assessorar els programes de prevenció de l'obesitat infantil.

 

Accions pròpies

 • Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)

  La finalitat del PAFES és impulsar la promoció de l’activitat física a través de l’atenció primària i donar suport als municipis per a la creació d’entorns que facilitin la pràctica d’activitat física a nivell local. El programa s’implementa mitjançant formació als professionals de salut i de l’esport. És una iniciativa interdepartamental, del Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport.

 • Guia de prescripció d’exercici físic per a la salut (PEFS)

  Aquesta guia proporciona als professionals de l’atenció primària les eines necessàries per donar consell i prescriure exercici físic, tenint en compte les característiques i limitacions individuals i les patologies presents fins a 40 de diferent. L’acompanya la versió breu, la Guia PEFS de butxaca.

 • Programa Infància amb Salut

  En el marc del Programa Infància amb Salut, el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, elaborat per l’ASPCAT, estableix les accions que cal portar a terme per prevenir l’obesitat infantil mitjançant la detecció precoç i les actuacions de promoció de la salut i educació per a la salut.

 • Formació per a professionals sanitaris

  Amb l’objectiu de facilitar i actualitzar informació i consell en diferents etapes i situacions, tant de salut com de malaltia, s’han ofert cursos gratuïts descentralitzats i també a demanda de centres de salut i territoris sobre diferents temes. També s'han desenvolupat els cursos en línia "Activitat Física i Salut. Intervenció a l'Atenció Primària" i "Consell alimentari en la infància i l’adolescència".

 • Model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil a Catalunya

  El Departament de Salut (Secretaria de Salut Pública, Direcció general de Planificació, CatSalut), està elaborant un model d’atenció a l’excés de pes infantil amb la col·laboració de societats científiques i representats d'entitats.

Col·laboració amb altres iniciatives

 • Programa Nens en moviment

  Programa amb un enfocament multidisciplinari que comprèn canvis en l’estil de vida (alimentació i activitat física), així com aspectes relacionats amb l’emotivitat, des d’un marc de modificació de conducta amb la col·laboració de l’entorn familiar. Es complementa amb cursos de formació per a professionals de la salut. Els bons resultats d’aquest programa han propiciat que s’estigui aplicant a tot l’àmbit d’atenció primària de l’ICS de Girona , entre altres llocs.

 • Programa Nereu

  Programa d’intervenció en infants i joves de 8 a 14 anys amb risc de sobrepès o d’obesitat a la zona de Lleida amb l’objectiu de promoure i mantenir canvis d’estil de vida en activitat física i alimentació dels infants i joves i de les seves famílies . Va rebre el premi PAAS a l’àmbit sanitari l’any 2010.