• Imprimeix

Sobre l'Agència

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral.

L’activitat de l’ASPCAT està definida a la cartera de serveis de salut pública i té com a finalitat evitar l’aparició de la malaltia o retardar-la.

L’Agència neix amb la voluntat d’unir esforços i d’oferir a la població, d’una manera organitzada i coordinada, tots els serveis que vetllen per la salut pública. Per prestar aquests serveis, l’ASPCAT es coordina amb les institucions i organitzacions arreu de Catalunya.