• Imprimeix

Butlletins periòdics

 • Butlletí de Salut Pública

  És el vehicle de comunicació de les activitats, esdeveniments i notícies relacionades amb la prevenció, la promoció i la epidemiologia en l’àmbit de la salut pública a Catalunya.

 • Butlletí Vigilància ASPCAT

  És un butlletí per a informar-vos dels temes d’actualitat i d’interès sobre aspectes de la vigilància en salut pública tant de malalties transmissibles com no transmissibles.

 • Infoacsa

  És un butlletí electrònic de publicació mensual de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària que recull una selecció de notícies sobre seguretat alimentària, actualitat normativa i publicacions destacades.

 • ACSA Brief

  Té com a objectiu informar, breument i de manera específica i actualitzada, els professionals i els consumidors sobre nous temes que puguin tenir incidència en la seguretat alimentària.

 • Butlletí Epidemològic de Catalunya

  Aporta articles d’anàlisi sobre temes d’interès epidemiològic, així com taules i gràfics que són el resum de les dades quantitatives relacionades amb l’aparició i extensió de malalties.

 • Mapa de Perills

  Informació mensual per a professionals sobre perills emergents, noves tendències en la presentació de perills i principals notificacions al sistema europeu d'alerta ràpida d'aliments (RASFF).

 • Canal Drogues

  Butlletí bimensual que recull notícies, programes, projectes internacionals i publicacions rellevants sobre epidemiologia, prevenció, reducció de danys i tractament de les drogues.

 • Infosida

  Formar i sensibilitzar als professionals per millorar les tasques de prevenció i d’assistència en relació amb la infecció pel VIH i les altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS).