# 47

Butlletí Infosida núm. 47

Departament de Salut

infosida
Dimarts, 01 de desembre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Manifest Dia Mundial de la Sida 2015

Manifest Dia Mundial de la Sida 2015

Per vint-i-vuitè any consecutiu, l’1 de desembre és un dia d'acció comunitària a tot el món per tal de fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita contra el VIH. 

Per aconseguir-ho, cal que ens continuem comprometent de forma activa en la lluita contra el VIH des de tots els àmbits (societat civil organitzada, institucions, veïns i veïnes), cadascú dins les seves possibilitats i responsabilitats, amb la finalitat d’aconseguir els objectius proposats pel Programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida (ONUSIDA): d’una banda, assolir la fi de l’epidèmia de sida l’any 2030 –zero infeccions pel VIH, zero morts relacionades amb la sida, zero casos d’estigmatització i discriminació– i, de l’altra, aconseguir, per a l’any 2020, l’anomenat “objectiu 90-90-90”, augmentar al 90% la proporció de persones amb VIH diagnosticades, incrementar al 90% el nombre de persones en tractament i que, d’aquestes, el 90% tingui càrrega viral indetectable. 
A Catalunya seguim fent passos cap a l’objectiu de disminuir els nous casos d’infecció pel VIH a través de la conscienciació de la població, reforçant els missatges sobre la importància de la prevenció, promovent la detecció precoç per tal que les persones amb VIH ho sàpiguen al més aviat possible i poder disminuir el retard diagnòstic, millorar així el pronòstic de la persona infectada i evitar noves infeccions. Es pretén afavorir el bon compliment terapèutic i impulsar noves estratègies de recerca i innovació, tot garantint les llibertats i els drets de les persones.
En aquest sentit, estem treballant d’una banda en la millora de plans estratègics que inclouen iniciatives per al monitoratge, l’avaluació i la recerca; la prevenció del VIH i d’altres infeccions de transmissió sexual; l’atenció a les persones i l’entorn comunitari, i en les quals participen entitats governamentals, no governamentals i món local. D’altra banda, s’ha millorat el marc legal per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que ens ajudarà a construir un entorn lliure d’estigma i discriminació.
Aquesta jornada és una bona oportunitat per recordar la importància del treball col•lectiu en la lluita contra la infecció pel VIH i la necessitat de prémer l’accelerador per posar la sida a zero.

 

 

Amunt

::Tema monogràfic

Atenció a la infecció pel VIH i altres ITS a les presons

 

Han passat trenta anys des que es va diagnosticar el primer cas de sida a les presons i Catalunya va assumir les competències en aquest àmbit. En aquest període, la població internada ha sofert canvis quantitatius i qualitatius de gran transcendència. Els canvis legislatius, el consum d’heroïna i el fenomen de la immigració han incidit en l’increment de la població penitenciària, la qual es caracteritza per carències greus en matèria de salut i uns dèficit social ampli. Per tant, les presons tenen un paper clau a l’hora d’intervenir en poblacions allunyades de les estructures sociosanitàries.

Els principals problemes de salut són els associats a l’ús de drogues per via parenteral, a la manca d’hàbits saludables i al centre penitenciari mateix, com a generador de malaltia.

L’Administració penitenciària ha de vetllar per la vida, la integritat i la salut dels interns. A aquests se’ls garanteix la mateixa cartera de serveis que la dispensada a la resta de la comunitat, a més de les activitats pròpies del procediment penitenciari.

Cada presó es considera una àrea bàsica de salut, amb la particularitat que no té territori i que no és possible assignar l’usuari a un metge i infermer, atesa la dinàmica penitenciària.

Actualment, els equips d’atenció primària penitenciària s’han integrat a l’Institut Català de la Salut. El nou model permetrà:

• normalitzar l’entrada de la població reclusa al sistema sanitari i fer servir el corresponent codi d’identificació personal (CIP);
• utilitzar la història clínica informatitzada (e-CAP), millorar l’accés a la informació sanitària prèvia a l’ingrés i millorar la traçabilitat i seguiment d’aquests pacients una vegada són fora de presó, cosa que facilita la continuïtat assistencial; i
• afegir els pacients a altres programes que ja estan en marxa a la comunitat o incloure’ls en projectes innovadors.

 

Amunt

::Epidemiologia

Incidència i prevalença del VIH i Sida a pressons Catalunya

 

El monitoratge de l’epidèmia de la infecció per VIH i Sida a la població d’interns penats la realitza el CEEISCAT a través del Sistema integrat de vigilància epidemiològica sobre el VIH/Sida/ITS de Catalunya (SIVES). Per a l’any 2014, l’estimació de la prevalença de VIH en la població d’interns penats va ser del 9,0% amb tendència a la baixa als darrers 10 anys però encara superior a la resta de països d’Europa Occidental. D’altra banda, del total de 27.918 casos notificats al Registre de VIH i Sida de Catalunya entre 1981-2014, 812 van ser casos notificats per algun centre penitenciari (2,9%). La major part dels casos van ser estat homes i la principal via d’adquisició de la infecció va ser l’ús de drogues per via parenteral, tant en homes com en dones.

Amunt

::ONG/Sida

ONG/Sida

Carrer Teodora Lamadrid, 47 baixos
08022 – Barcelona
93 417 85 00
info@esportsalus.org
http://esportsalus.org

Atenció al públic: matins de dilluns a divendres de 9 a 15h i
tardes de dilluns i dimarts de 16 a 20h


Fundació Esportsalus és una entitat sense afany de lucre que treballa per la millora del benestar de les persones i de la seva qualitat de vida. En la gran majoria de programes s’utilitza l’exercici físic i l’esport com a eina d’intervenció sociosanitària, excepte els que es duen a terme en medi penitenciari en relació al VIH:

Programa de Coordinació pel Seguiment Sanitari i l’Adherència al Tractament en excarcerats afectats pel VIH
Programa de suport psicosocial i sanitari per a interns de centres penitenciaris.


A banda d’aquests dos programes, des de la fundació Esportsalus també es duen a terme altres projectes i intervencions:

  • Programes esportius de promoció de la salut i incorporació social per a poblacions en risc d’exclusió social
  • Programes esportius de prevenció del consum de drogues per adolescents en risc (FITJOVE i DE MARXA FENT ESPORT)
  • Formació i recursos en matèria de prevenció de conductes de risc per a tècnics d’esport i lleure
  • Prevenció de l’ús inadequat de l’exercici físic i del consum de substàncies relacionades amb la imatge corporal i el rendiment
  • Tallers de prevenció de conductes de risc per a centres educatius.
Amunt

::Publicacions

Infeccions de transmissió sexual

 

L’any 2015, l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha reeditat el fullet informatiu Les infeccions de transmissió sexual. Per saber-ne més i prevenir millor, el qual ofereix informació bàsica d’aquestes malalties i de la manera de prevenir-les adequadament. En aquesta publicació es parla de les seves característiques, dels factors de risc de transmissió, del seu diagnòstic i tractament, a més de les mesures de prevenció.

Les infeccions per clamídia i gonococ

El Departament de Salut ha editat una nova vídeo càpsula amb l’objectiu d’informar els joves i els homes que tenen relacions sexuals amb altres homes de l’augment de la prevalença de les infeccions sexuals per clamídia i gonococ en aquestes poblacions i, alhora, informar-los de la possibilitat que hi ha de fer-ne el cribratge en els centres d’assistència primària.

Aquesta vídeo càpsula s’edita dins el projecte anomenat Vídeo Salut, en què el Departament de Salut posa a disposició dels centres assistencials de Catalunya i de les entitats que disposin de pantalles informatives adreçades a la ciutadania un servei gratuït per descarregar-se aquest material divulgatiu.

Els vídeos es projecten a les sales d’espera dels centres d’atenció primària, als hospitals, a les biblioteques... amb l’objectiu d’informar sobre temàtiques de salut: activitat física i alimentació, addiccions, càncer, estiu saludable, grip i refredat, hàbits higiènics, informació i serveis, medicaments, prevenció d’infeccions, salut ambiental i alimentària, salut i seguretat o trastorns de la conducta alimentària.

Amunt

::Notícies

SIVES_2015

El Sistema integrat de vigilància epidemiològica de la sida/VIH/ITS de Catalunya (SIVES) ha estat protagonista al Global HIV Surveillance Consultation Meeting que ha tingut lloc a Bangkok (Tailàndia) de l'11 al 14 de maig. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) hi ha estat convidada, en la persona del doctor Jordi Casabona, director científic del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), a presentar la seva experiència.

Cada cinc anys, l’OMS organitza aquesta reunió internacional a porta tancada amb experts en vigilància epidemiològica i salut pública de l’àmbit del VIH/sida, els quals avaluen la situació internacional i defineixen l’estratègia dels pròxims anys per aconseguir un objectiu ambiciós: diagnosticar el 90% de persones i tractar el 90% amb supressió viral, a més de poder fer el monitoratge en els diferents escenaris mundials.

El SIVES va començar a funcionar l’any 1995, coincidint amb la creació del CEEISCAT. Aquest darrer ha esdevingut un centre pioner a Europa en la integració dels sistemes de vigilància formals, com el registre de casos de sida, amb estudis observacionals dissenyats especialment per monitorar, no solament la malaltia, sinó també la infecció pel VIH, el risc d’adquirir-la i la resposta a l’epidèmia.

SETMANA_PROVA_VIH_2015

Aquesta iniciativa pretén promoure la detecció precoç d'aquesta infecció incentivant la realització de la prova de diagnòstic del VIH a les persones que han estat exposades a situacions de risc i reduir el retard diagnòstic.

Els seus objectius són:

- Animar els grups més vulnerables a fer-se la prova.
- Animar els professionals de la salut a oferir la prova del VIH.
- Donar suport i unir les entitats comunitàries per difondre la prova.
- Conscienciar els polítics dels beneficis individuals, socials i econòmics de la prova.

Es pot sol·licitar la realització de la prova del VIH, de forma voluntària i confidencial, a la xarxa sanitària pública (centres d’atenció primària i centres d’assistència a la salut sexual i reproductiva...), a algun dels centres alternatius (ONG) que fan la prova i a les oficines de farmàcia acreditades.

 

Durant l’any 2015, l’ASPCAT ha potenciat el diagnòstic precoç del VIH mitjançant l’ampliació del nombre d’oficines de farmàcia que ofereixen la possibilitat de fer la prova de diagnòstic ràpid de la infecció i la realització d’una prova pilot d’oferiment d’aquesta tècnica en l’àmbit de l’atenció primària.

© Generalitat de Catalunya