• Imprimeix

CoP - Comunitats de pràctica

10 Anys CoP

Una de les fortaleses de l’Agència de Salut Pública de Catalunya són els i les professionals que hi treballen i que configuren una amplia xarxa de coneixement distribuïda per tot el territori català. Sabem que les persones són el principal actiu i que el coneixement que aporten a la intel·ligència col·lectiva és l'element distintiu que dona valor als serveis que innoven.

L’Agència impulsa l’ús de les eines que permet la societat de la informació i el coneixement, promovent la millora contínua, l'eficiència en l'ús dels recursos i l'aprenentatge individual i organitzacional.