• Imprimeix

Santa Coloma de Gramenet estudia els hàbits de salut de la població xinesa

El CEEISCAT, el servei de Pediatria del CAP Fondo, l’ICS, l’Ajuntament i l’Obra Social “la Caixa” col·laboren en el projecte

Els hàbits alimentaris i de salut de les famílies xineses residents a Santa Coloma de Gramenet han centrat un estudi dut a terme per adaptar les estratègies de promoció de la salut dels diversos professionals que les atenen. L’estudi ha permès definir unes recomanacions que seran de gran utilitat per adequar l’atenció sanitària a les necessitats de la població atesa. Així mateix, aquestes recomanacions podran fer-se extensives a d’altres poblacions independentment del seu origen ja que, tot i sorgir d’aquest estudi focalitzat en població xinesa, s’han definit en base a criteris d’equitat i respecte a les diferències que contempla el sistema sanitari català.

Concretament, i pel que fa a la millora de la transmissió de la informació metge/essa-pacient, es recomanen  estratègies com ara identificar les persones referents dins del grup de població, implicar a les AMPAS/AFAS, establir ponts de col·laboració entre els CAP i les associacions xineses, i prioritzar vies de comunicació com el codi QR, les xarxes socials (com el WeChat) i elaborar pòsters i fulletons en xinès. En referència a la millora, de l’atenció mèdica, l’estructura sanitària hauria de garantir l’exercici professional amb les millors condicions i, en particular, es recomana que el professional pugui rebre formació específica d’atenció a la diversitat i sobre prevenció, que pugui establir vincles més propers amb el pacient i pugui dur a terme una atenció més personalitzada en patologies complicades. Així mateix també caldrà tenir en compte la importància de la col·laboració entre el metge/essa i la figura del mediador. Tot aquest conjunt d’estratègies seran claus per transmetre els missatges de promoció de la salut que actualment s’estan elaborant a partir dels resultats de l’estudi.

La iniciativa integra el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), el Servei de Pediatria del CAP Fondo, l’Institut Català de la Salut, el Servei de Salut Pública i Atenció als Consumidors de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (Obra Social “la Caixa”). Compta amb el finançament rebut per part del CIBER de Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) a través del Subprograma d’Immigració i Salut, que té l’objectiu de monitoritzar i millorar el coneixement sobre l’estat de salut de la població immigrant a l’Estat espanyol.

Condicionants socio-econòmics

Alguns dels resultats principals relacionats amb els objectius de l’estudi indiquen que la situació laboral i econòmica de les famílies xineses és un dels factors que més influeix en la dieta i els hàbits alimentaris dels seus membres, sobretot en relació als horaris i la quantitat i qualitat dels àpats. En relació a la dermatitis atòpica, l’estudi apunta a l’excés de roba, que pot causar un excés de sudoració que podria ser la seva causa en nens menors de 2 anys. Pel que fa a les càries en població infantil i adolescent, l’explicació recauria en la insuficient neteja bucal i un consum excessiu de sucre.

No s’han identificat barreres d’accés al sistema sanitari de Santa Coloma de Gramenet per part de la població xinesa empadronada al municipi i les famílies xineses hi acudeixen, especialment quan es tracta de la salut del infants. Per altra banda, la barrera lingüística (i cultural) és un problema en l’atenció mèdica. Entre els adults és freqüent l’ús de tècniques de la medicina tradicional xinesa pel tractament d’algunes afeccions lleus.

Desconeixement sobre els hàbits alimentaris

Santa Coloma de Gramenet concentra una part important de la població xinesa establerta a Catalunya i a tot l’Estat espanyol i és considerada la més desconeguda d’entre la resta de població d’origen estranger resident a Catalunya i una de les menys integrades i aïllades. Per aquesta raó, és una de les poblacions que genera més prejudicis i estereotips.

Existeix un gran desconeixement sobre la dieta, els hàbits alimentaris i de salut en general de la població xinesa. Aspectes que podrien estar relacionats amb diversos problemes de salut i, en particular, de la salut dels infants i adolescents (dels 0 fins els 16 anys). Aquest desconeixement fa difícil que l’atenció sanitària s’adeqüi a les necessitats d’aquesta població. 

L’estudi arranca de les necessitats de salut en població infantil xinesa detectades a les consultes de pediatria del CAP Fondo, i en particular la càries infantil i la dermatitis atòpica.

Amb l’objectiu d’integrar la reflexió dels mateixos actors en la construcció del coneixement i vincular les seves vivències amb les aportacions teòriques dels investigadors i investigadores, es va dissenyar una recerca exploratòria a través d’una metodologia participativa aplicada a la investigació social. Aquesta va incloure tres tècniques de recollida d’informació: entrevistes a persones clau del territori, un grup focal, i l’observació no participant durant els tallers de promoció de la salut realitzats per les professionals sanitàries del servei de pediatria. Per implementar aquest estudi s’ha col·laborat amb l’empresa d’estudis socials D-CAS, i en particular, amb la investigadora Cristina Olmos, qui ha implementat les diverses tècniques d’investigació.

Consulta l’informe de resultats:

Data d'actualització:  23.04.2018