• Imprimeix

Participació de l’ASPCAT en el XXII Curs d’actualització de vacunes 2018

Participació de l’ASPCAT en el XXII Curs d’actualització de vacunes 2018

El curs s’ha dut a terme el 26 i 27 d’abril, a l’Hospital de la Vall d’Hebron, amb l’assistència de més de 300 professionals de la salut. Al llarg dels dos dies i en les diferents taules s’han tractat els aspectes més actuals i rellevants en relació amb la immunització i les malalties prevenibles per vacunació.

A la taula d’inauguració, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha destacat, entre d’altres, la importància dels programes de vacunació per al control de les malalties immunoprevenibles i la implicació necessària dels professionals sanitaris, que també són afectats en alguns casos, com en els brots de xarampió recents.

La Dra. Mireia Jané, sub-directora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, en la moderació de la taula «Malaltia invasiva. Epidemiologia i impacte de la vacunació», ha destacat la necessitat de conèixer en profunditat l’evolució epidemiològica de la malaltia meningocòccica i la malaltia pneumocòccica, dues malalties amb un alt impacte en la població infantil. El manteniment i reforç d’un bon sistema de vigilància epidemiològica permet detectar ràpidament qualsevol canvi en la incidència de la malaltia invasiva i establir els ajustos necessaris en les polítiques de prevenció i control.

En aquesta mateixa taula, la Dra. Pilar Ciruela, cap del Servei de Prevenció i Control de les Malalties Emergents de la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, ha exposat l’epidemiologia de la malaltia pneumocòccica invasiva a Catalunya, amb les últimes dades recollides a l’Informe 2012-2016, publicat recentment. Les dades de vigilància epidemiològica són essencials per monitorar l’epidemiologia pneumocòccica de serotipus específics i per desenvolupar noves generacions de vacunes antipneumocòcciques.

 

Més informació

Epidemiologia de la malaltia pneumocòccica invasiva a Catalunya. Informe 2012-2016

 http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/vigilancia_epidemiologica/documents/arxius/malaltia_neumo_2012_2016.pdf

Data d'actualització:  26.04.2018