• Imprimeix

L'ASPCAT, compromesa amb la substitució de la fixació amb formol per altres mètodes

Salut Pública porta al COMB una Jornada sobre residus sanitaris i formaldehid

L'ASPCAT, compromesa amb la substitució de la fixació amb formol per altres mètodes

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, ha destacat al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) la determinació del Departament de Salut per a substituir, en el termini més breu possible, i sempre abans de març de 2018, la fixació amb formol per fixadors alternatius. Ho fa responent a la Resolució 297/XI del Parlament de Catalunya, sobre la limitació de l'ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat. Així mateix, Guix admet que mentre no es disposi de nous estàndards internacionalment reconeguts, el formol serà necessari per a biòpsies i peces quirúrgiques amb patologia tumoral.

Més de 200 professionals han assistit a la Jornada sobre residus sanitaris i formaldehid, organitzada al COMB per la Secretaria de Salut Pública.

La Jornada ha servit per donar a conèixer el nou marc legal de referència, fent èmfasi especial en el formaldehid. També ha promogut el debat amb experts de reconegut prestigi i una reflexió conjunta encaminada a millorar i protegir la salut de les persones exposades a aquest producte per motius laborals.

En el decurs del debat s'ha posat de manifest la importància de la prevenció i les bones pràctiques laborals i per tant, de la necessitat de disposar de protocols específics d’actuació en els diferents àmbits laborals, amb l’objectiu de minimitzar els riscos associats a l’exposició al formaldehid.

 

Des del punt de vista dels residus sanitaris, que les restes de formaldehid han de ser gestionades a dia de avui com a residus citotòxics.

Data d'actualització:  21.06.2017