• Imprimeix

Catalunya manté la vigilància del virus causant de la poliomielitis

Tot i que fa anys que no se’n registra cap cas, s’aplica un protocol de vigilància de les paràlisis flàcides agudes en menors de 15 anys

Catalunya no va registrar el 2017 cap cas de poliovirus (PV) importat ni derivat de la vacuna procedent de països endèmics o de països en els quals encara s’administra la vacuna antipoliomelitica oral. És el resultat de la vigilància que es duu a terme al país,seguint les recomanacions del Pla estratègic 2013-2018 de l’OMS per mantenir el continent europeu lliure de poliomielitis. La Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) aplica aquest protocol, que va detectar diferents enterovirus no-polivirus associats a quadres respiratoris i neurològics per echovirus 5 i paraechovirus i, en un cas, herpesvirus I, gràcies al manteniment de la vigilància epidemiològica dels polivirus mitjançant el control de les paràlisis flàccides agudes (PFA) en menors de quinze anys.

El Departament de Salut manté el focus en reforçar les cobertures de vacunació, especialment en les poblacions que tenen més dificultat per accedir al sistema sanitari i en viatgers a països endèmics i amb la vigilància d’enterovirus complementària i, davant d’una situació d’alerta de detecció de circulació de PV, vigilància mediambiental.

El calendari de vacunacions sistemàtiques de Catalunya indica  3 dosis de vacuna contra la poliomielitis durant el primer any de vida, als 2, 4 i 11 mesos inclosa en la vacuna hexavalent, i una darrera dosis de reforç als 6 anys.

A Catalunya, segons les darreres dades disponibles, al setembre de 2018, el 96,48% dels nens de dos anys havien rebut tres dosis de vacuna contra la poliomielitis. Aquestes  elevades cobertures de vacunació en front del virus de la poliomielitis, la immunitat de la població i les bones condicions higièniques i sanitàries es tradueixen en un risc molt baix de transmissió d’aquesta malaltia. Tot i això la persistència de poliovirus (PV) a dues zones endèmiques del món, Afganistan i Pakistan, fa que el risc de rebre un cas importat no es pugui descartar.

Data d'actualització:  24.10.2018