• Imprimeix

Casos de xarampió a Catalunya secundaris a casos importats per viatgers

Durant els darrers mesos, la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) ha rebut la notificació de diversos casos sospitosos de xarampió, alguns dels quals s’han confirmat per laboratori. Fins a l’11 d’abril de 2018 s’han confirmat un total de catorze casos que pertanyen a diferents cadenes de transmissió, iniciades a partir de casos importats arribats a Catalunya procedents de països amb brots. I és que a Europa el xarampió continua propagant-se perquè en molts països no hi ha una cobertura de vacunació òptima.

És molt important detectar precoçment les persones que consultin per simptomatologia compatible amb un quadre de xarampió als centres sanitaris, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en el d’urgències hospitalàries, per tal d’evitar-ne la transmissió a altres persones que es trobin a les sales d’espera, d’atendre-les al més aviat possible i d’instal·lar-les separadament durant el temps que estiguin esperant ser ateses. També cal que el personal que treballa en centres sanitaris estigui correctament vacunat i que, si algun professional no està immunitzat adequadament, no atengui casos sospitosos de xarampió.

A Catalunya, el xarampió autòcton es considera eliminat des de l’any 2000 però els viatges internacionals, més ràpids, i la mobilitat geogràfica en general poden produir, ocasionalment, la reintroducció del virus del xarampió. En aquest context és fonamental, a més de mantenir unes elevades cobertures vacunals entre la població, la declaració urgent a la XVEC de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de qualsevol sospita de xarampió per tal de dur a terme al més aviat possible les actuacions de control corresponents i limitar l’aparició de casos secundaris.

Data d'actualització:  12.04.2018