• Imprimeix

Salut a totes les polítiques presenta les primeres iniciatives en Barcelona

Comissions tècniques PINSAP

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) a la demarcació de Barcelona ja ha tancat les conclusions dels treballs que s’han dut a terme durant els últims mesos en 5 comissions tècniques.

Les comissions del PINSAP plantegen la implantació d'iniciatives com ara un programa per a menors amb risc de trastorn mental o l’elaboració de mapes de recursos sobre l’envelliment

 

Aquestes comissions, formades per diferents experts i professionals de l’àmbit públic i privat, tracten de cercar iniciatives transversals per aplicar la salut en totes les polítiques.

El delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, ha remarcat la importància d’aquest Pla transversal, ja que “el 80% dels factors que condicionen la nostra salut es troben fora de l’àmbit sanitari i per tant és bàsic treballar de forma intersectorial per impulsar accions de salut en totes les polítiques, contribuint així a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”.

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha explicat que en el PINSAT hi han treballat de moment 800 persones en les comissions de treball que conformen els diferents Consells Territorials del Pla a tot Catalunya.

Aquests grups de treball tindran una continuïtat perquè “ara el que volem és anar implantant els diferents programes de salut que han sortit d’aquests treballs i que s’emmarquen en diferents àmbits com l’envelliment, els infants amb pares amb trastorns de salut mental,  l’urbanisme i l’habitatge, el retorn a la feina després d’una baixa laboral o la integració de la salut en els currículums escolars i universitaris”

 
Programa preventiu per a fills de persones amb trastorn mental
 
Un dels treballs realitzats per les comissions del PINSAP en l’àmbit metropolità de Barcelona preveu la posada en marxa d’un programa de suport per als fills i les filles de persones amb trastorns mentals greus que no n’estiguin diagnosticats i que siguin en l’etapa d’Educació Primària.
 
El programa preveu l’acompanyament de l’infant, des de l’escola i els serveis socials del municipi, per integrar-los en un entorn comunitari saludable i resilient, facilitant per exemple la possibilitat d’incorporar l’alumne en alguna activitat extraescolar. El projecte, dissenyat per la Comissió de Salut Mental i Joves del PINSAP, s’aplicarà i s’avaluarà pròximament mitjançant una prova pilot en alguns municipis del Vallès i del Baix Llobregat.
 
Després d’una baixa
 
La Salut Laboral també ha estat objecte d’un projecte territorial del PINSAP a Barcelona. La Comissió responsable d’aquest àmbit de treball ha elaborat una guia de bones pràctiques per al retorn a la feina després d’una baixa laboral. Els destinataris són bàsicament empreses. L’objectiu de crear aquesta guia és la sensibilització sobre la importància d’aquest retorn al treball i la promoció de bones pràctiques que facilitin la reincorporació a la feina després d’una absència per motius de salut.
 
Noves eines per a l’envelliment
 
La Comissió Territorial d’Envelliment, pel seu costat, ha elaborat un mapa de recursos i unes guies que recullen experiències i programes d’entitats i Ajuntaments que es puguin replicar per donar suport a la gent gran.
 
Per un entorn saludable
 
L’impacte de l’habitatge i de l’entorn urbà sobre la salut de les persones és l’objectiu de la Comissió Territorial d’Habitatge i Urbanisme, de caràcter transversal per a tota Catalunya. Els membres de la comissió han elaborat un document de consens en el que es fan recomanacions respecte la contaminació de l’aire, el soroll, l’efecte illa de calor i les zones verdes de les nostres ciutat. També sobre la ventilació, la qualitat de l’aire i de l’aigua, la temperatura, la humitat, la il·luminació i el soroll a l’interior dels edificis, a més d’altres aspectes relacionats amb el mobiliari o els subministraments.
 
Ensenyar Salut
 
La integració de la salut en els plans i currículums escolars professionals i universitaris és una de les mesures més efectives per tal de millorar la salut i el benestar de la població. Així, la comissió proposa la Implantació d’ un “projecte de salut obligatori” incorporat al PEC (Projecte Educatiu de Centre) a tots els centres educatius.
 
A la universitat, a més de promoure la salut pròpia de l’estudiant, es busca formar-lo perquè pugui actuar com a agent dinamitzador de la Salut en el seu àmbit professional. En aquest sentit, l’aspecte més destacat és la definició i proposta d’una competència transversal formulada d’acord amb els criteris de l’AQU (Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya)
 
Noves comissions de treball
 
El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa alineada amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per impulsar la salut des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat, és a dir “salut a totes les polítiques”.
 
Segons s’ha proposat avui a la reunió del PINSAP, els grups de treball corresponents a la demarcació de Barcelona s’ampliaran amb dues comissions més: una sobre l’impuls de la salut a totes les polítiques en la governança local i una altra sobre l’ús de centres cívics municipals per a la promoció de la salut i com actiu important en la salut local.

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública presenta les propostes per l'àmbit territorial de Barcelona

Data d'actualització:  11.12.2018