• Imprimeix

Nou material per a la formació en salut comunitària

Una guia i una presentació faciliten la tasca dels referents locals per a la formació destinada als equips, a les entitats i a la comunitat

L’ASPCAT ha llençat nous materials per a la formació en salut comunitària, en el marc dels objectius 2019 de CatSalut amb l’Atenció Primària per a l’impuls de la salut comunitària mitjançant activitats formatives. El material, descarregable a través web salut comunitària de l’ASPCAT, consisteix en una presentació electrònica amb 75 diapositives, amb informació dels conceptes fonamentals, els marcs conceptuals i un apartat sobre com posar en pràctica la salut comunitària. La informació s’amplia amb notes al peu de cada diapositiva. A més,  el formador disposa també d’una guia amb propostes de com realitzar la formació, que cal adaptar a cada context.

La formació està acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

S’estima que un 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari. Els determinants socials son les circumstàncies en què les persones neixen, creixen, viuen i treballen, i envelleixen. Son resultat de la diferent distribució dels recursos i depenen de les circumstancies socioeconòmiques i polítiques. La salut està determinada per aspectes socials, econòmics i d’entorn, els quals repercuteixin sobre las característiques individuals de la persona condicionant el seu estat de salut.

Promocionar la salut i prevenir les malalties a nivell poblacional passa per actuar sobre els determinants socials als que estan exposats. Com va dir Sir Michael Marmot: “Quin sentit té tractar la població i retornar-la després a les condicions de vida que fan que emmalalteixin?”. La salut comunitària suposa l’abordatge de la salut i els seus determinants a nivell local. També i des d’un punt de vista salutogènic, es parteix de la identificació del recursos i actius de la comunitat i de la potenciació del seu ús. La salut comunitària és el conjunt d’actuacions destinades a millorar la salut i benestar de la població, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d’adaptació positiva als canvis de l’entorn (Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública). Suposa el treball conjunt de la comunitat, protagonista del procés,  i professionals. L’acció comunitària suposa posar en marxa un procés dinàmic i iteratiu, que es distribueix en un seguit de “fases” (figura 1). La  identificació d’actius i necessitats a partir de la qual definir intervencions és un punt molt important del procés.

taller-salut-comunitària

L’impacte de les intervencions de salut comunitària es produeix a diferents nivells, sobre l’entorn, sobre les dinàmiques comunitàries, sobre les conductes i finalment sobre la salut dels individus i la comunitat. 

El Departament de Salut impulsa la salut comunitària a través de Projectes com el  COMSalut i el Projecte Salut als Barris de l’ASPB i l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Comunitària (ENAPISC), que situa l’orientació comunitària com a eix transversal i prioritari. En aquest context és fonamental disposar de eines per a la formació i sensibilització sobre salut comunitària tant dels professionals com de la població.

 

Data d'actualització:  07.12.2018