• Imprimeix

Consells per a una bona salut auditiva

L’ASPCAT aprofita el Dia Internacional de les Persones Sordes per advertir dels problemes que poden generar els sorolls

El Dia Internacional de les Persones Sordes se celebra cada any l’últim diumenge de setembre. La jornada és un toc d’alerta per visibilitzar els problemes que comporta la pèrdua d’audició en les persones. A la vista d’aquesta celebració, l’ASPCAT vol recordar els inconvenients que pot provocat l’exposició a sorolls elevats.

Tots els dies estem exposats a sorolls en el nostre ambient ( com els que venen del televisor i de la radio, electrodomèstics, trànsit...). Normalment no afecten la nostra audició, però els sorolls molt alts poden ser nocius encara que durin poc temps. Aquests sorolls poden lesionar les estructures delicades de la oïda interna, produint pèrdua d’audició induïda pel soroll.

El so es mesura en unitats anomenades decibels. Per sota de 75 dB és molt estrany que es produeixin pèrdues d’audició. Per sobre de 85 dB si que es produeixen pèrdues i com més alt sigui el soroll més ràpida serà la pèrdua.

Alguns sorolls comuns, mesurats en dB:

 • el so d’un refrigerador...........................45 dB
 • una conversa normal............................60 dB
 • el so del trànsit dens en la ciutat.............85 dB
 • les motocicletes..................................95 dB
 • reproductor de música al màxim volum....105 dB
 • sirenes............................................120 dB
 • petards i armes de foc........................150  dB

S’ha de tenir en compte ambients sorollosos com la música alta en els centres esportius, concerts, auriculars de música que s’utilitzen sovint a sons elevats i de forma continuada per a posar mesures de prevenció.

La pèrdua  d'audició pot ser immediata o bé pot portar un bon temps fins que es noti. D’aquí la importància de fer una bona prevenció:

 • A qui afecta? Infants, adolescents, adults joves i persones grans.
 • Com es produeix? De cop amb  un so intens (tipus explosió) o poc a poc per exposició continuada a sons forts.

 

Mesures de prevenció:

 • mantenir una distància entre el punt d’origen del so i la persona exposada
 • limitar l’exposició al so

Per a tenir una bona salut auditiva:

 • Cal saber que sons > de 85 dB poden ser nocius
 • Utilitzi taps per a les orelles o altres dispositius de protecció quan faci alguna activitat que involucri sorolls forts.
 • Si no pot disminuir el soroll, es pot protegir o allunyar-se
 • Estigui alerta a sorolls perillosos en l’entorn
 • Protegeixi les oïdes dels infants que siguin massa petits per a fer-ho ells mateixos
 • Asseguri’s que el seu entorn: família, amics i col·legues estan conscients dels perills del soroll.
 • Faci’s una prova auditiva si creu que pot tenir pèrdua d’audició.
 • Evitar sons massa alts, massa pròxims i massa temps.

Eviteu sons massa alts, massa propers i massa temps.

Data d'actualització:  25.09.2018