• Imprimeix

Els farmacèutics es reivindiquen com a peça clau en Salut Pública

DM Farmaceútics

Intervenen en diverses etapes per garantir la seguretat i la qualitat ambiental i a la cadena alimentària i en la promoció de la salut

En el Dia Mundial del Farmacèutic, celebrat el 25 de setembre, aquest col·lectiu professional vol fer èmfasi en les activitats que desenvolupen en Salut Publica, un àmbit al qual hi està vinculat estretament. No només des de les farmàcies, ja que també hi ha molts professionals farmacèutics treballant a l’Agència de Salut Pública, encara que aquest vessant no sigui el més visible de la professió.

Pel que fa a l’àmbit de la salut ambiental, aquest professionals poden intervenir en les tasques següents:

 • Vigilància i control de les aigües de consum humà que arriben a totes les llars i instal·lacions de Catalunya
 • Control oficial d’instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la,
 • Investigació de brots ambientals. Al 2017 es va participar en la investigació de 339 brots ambientals, dels quals 124 eren causats per legionel·la
 • Investigació de denúncies, irregularitats ambientals i alertes químiques.
 • Control d’Allotjaments infantils i juvenils, càmpings i activitats que s’hi duen a terme
 • Control dels establiments de servei, comercialització i emmagatzematge de biocides
 • Controls en l’àmbit de l’exposició al fum del tabac

 També prenen part en diverses etapes de la cadena alimentària, per garantir-ne la qualitat i la seguretat dels aliments destinats al consum humà:

 • Investigació d’alertes, denúncies o irregularitats alimentàries i brots de toxiinfeccions alimentàries.
 • Control a la indústria agroalimentària per assegurar la innocuïtat i la qualitat dels productes alimentaris. Cal tenir en compte que a Catalunya hi ha més de 19000 indústries alimentàries inscrites al Registre Sanitari.
 • Verificació del compliment de la normativa sanitària, tant dels productes de consum en mercat interior com els destinats a comerç exterior

Intervenen així mateix en l’àmbit del control de practiques de risc sanitari. Com per exemple:

 • El control dels residus sanitaris
 • El control de les activitats de tatuatge ,pírcing i micropigmentació
 • El control de les empreses plaguicides i la policia sanitària mortuòria

 I és remarcable també la participació en promoció de la salut i salut comunitària, com és l’alimentació saludable a les escoles, alimentació saludable a la restauració, el foment de l’ús de les escales en l’entorn laboral, la promoció de l’envelliment actiu i saludable als centres de gent gran, els programes de prevenció i control del tabaquisme, la prevenció del consum de drogues, la prevenció i control de malalties emergents (arbovirosis, etcètera).

D’aquesta manera, els farmacèutics treballen per la salut pública en la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els aliments i el medi  que puguin repercutir negativament sobre la salut de les persones, proporcionar una resposta ràpida davant un perill detectat o una alerta  donar resposta a denúncies o queixes dels ciutadans.

Les intervencions per a la promoció de la salut estan dirigides a fomentar la salut de la població, mitjançant la informació, la sensibilització i l’educació per a la salut, facilitant les opcions saludables i afavorint la creació d’entorns promotors de salut. Es tracta de capacitar els ciutadans i les comunitats perquè puguin prendre les decisions que resultin més positives per a la seva salut en un entorn facilitador.

Dia Mundial dels Farmaceútics.

25 de setembre

#dmf2018 | #worldpharmacistsday

Data d'actualització:  21.09.2018