• Imprimeix

Més desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic

DT

Aquestes són les recomanacions de Salut Pública amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat

Catalunya celebra del 16 al 22 de setembre la Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa europea coordinada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Com cada any, l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut dóna suport a l’organització d’aquest esdeveniment, al qual s’han adherit diversos ajuntaments i consells comarcals, a més de societats científiques i organitzacions professionals de l’àmbit de la salut, l’activitat física, la seguretat viària i la mobilitat.

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) contempla la mobilitat com un dels àmbits que tenen una influència destacada sobre la salut, ja que l’ús de diferents modes de transport té efectes importants sobre la qualitat de l’aire, el risc de col·lisions i atropellaments i els nivells d’activitat física. Cal recordar que caminar, pujar escales o anar en bicicleta són formes saludables de desplaçar-se i contribueixen a incrementar l'activitat física moderada. De fet, s'ha demostrat que 30 minuts diaris d'activitat física s'associen amb una disminució del 36% en el risc de mortalitat per malaltia coronària i a una disminució del 27% en el risc de mortalitat per totes les causes. En concret, l'activitat física moderada ajuda a prevenir trastorns com la malaltia cardiovascular, la obesitat, la diabetis, el càncer de còlon i malalties osteomusculars, així com aporta beneficis sobre la salut mental, alenteix els canvis fisiològics associats a l'envelliment i incrementa l'esperança de vida gairebé 4 anys.

Els resultats de l’Enquesta de Salut de Catalunya corresponents a l’any 2017 mostren que els vehicles particulars a motor (cotxe o moto) representen el mitjà de transport més utilitzat pels homes de 15 anys i més en els seus desplaçaments quotidians (50,4%). Entre les dones, el percentatge tant pel que fa als desplaçaments amb vehicle de motor és més reduït (37,1%). Les persones més joves fan servir el cotxe o la moto en una proporció més elevada, mentre que les que entre les persones de 65 anys i més és molt més habitual desplaçar-se a caminant.

 

Mitjà de transport més habitual entre persones de 15 anys o més, segons sexe. Catalunya 2017

 

Ambdós sexes

Homes

Dones

El cotxe o moto

43,4

50,4

36,7

El transport públic (autobús, metro, tren, taxi, etc.)

20,1

15,7

24,4

A peu

32,7

29,7

35,6

La bicicleta

2,5

3,5

1,6

Una altra possibilitat / Un altre mitjà de transport

0,4

0,3

0,4

No es desplaça

0,8

0,4

1,3

Font: Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya

 

Mitjà de transport més habitual entre persones de 15 anys o més, segons edat. Catalunya 2017

 

15-44

45-64

65-74

75 i més

El cotxe o moto

45,3

49,5

31,4

27,6

El transport públic (autobús, metro, tren, taxi, etc.)

22,2

17,5

19,5

19,2

A peu

28,4

30,6

47,3

44,2

La bicicleta

3,6

1,8

0,7

1,5

Una altra possibilitat / Un altre mitjà de transport

0,4

0,1

0,8

0,9

No es desplaça

0,1

0,5

0,3

6,6

Font: Departament de Salut. Enquesta de Salut de Catalunya

 

M

Data d'actualització:  18.09.2018