• Imprimeix

L’ASPCAT recorda que cal reforçar les mesures universals per prevenir les infeccions respiratòries causades pel virus MERS-CoV en el pelegrinatge a la Meca

El 'hajj' , pelegrinatge a la Meca, se celebrarà aquest any del 19 al 24 d’agost. Per disminuir el risc de contagi per MERS-CoV, les persones que es desplacin a l’Aràbia Saudita han de seguir les recomanacions universals per prevenir les infeccions respiratòries, que consisteixen a limitar el contacte proper amb persones que en presentin simptomatologia (tos, esternuts) i rentar-se les mans freqüentment.

El MERS-CoV forma part d’una família de virus que produeixen quadres clínics variables, des d’un refredat comú fins a una síndrome respiratòria aguda greu (SARS). La síndrome es manifesta amb símptomes respiratoris (tos, dificultat respiratòria) i febre.

Segons l’OMS, el risc de transmissió sostinguda a Europa continua essent molt baix. Des del 2012 fins al juny del 2018 s’han declarat 2.229 casos (791 defuncions) per MERS-CoV. Cal recordar, però, que a Catalunya no s’ha identificat cap cas confirmat del nou coronavirus. Tanmateix, els professionals sanitaris han de considerar la possibilitat d'infecció per MERS-CoV, o altres malalties transmissibles comunes a l’Aràbia Saudita o a altres països d’origen dels pelegrins, en pacients que hagin fet el viatge i que presentin simptomatologia compatible.

Per això, és molt important que, després del viatge, els pelegrins que tinguin símptomes d’infecció respiratòria aguda consultin els serveis sanitaris.

Data d'actualització:  13.08.2018