• Imprimeix

Catalunya coordina dos exemples de bones pràctiques en la prevenció del VIH

L’OMS ha inclòs els projectes COBATEST i DEVO en l’últim informe europeu sobre bones pràctiques de resposta al virus d’immunodeficiència humana

L’actualització del report europeu de l’OMS sobre bones pràctiques en resposta al VIH inclou 2 casos que corresponen a estudis de l’ASPCAT, de la ma del CEEISCAT: The COBATEST Network i la Xarxa DEVO. L’oficina regional europea de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat l’informe Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region, en el que recull exemples de bones pràctiques en la implementació del pla d’acció en la resposta al VIH que la mateixa oficina va publicar el passat 2017. Aquest document té l’objectiu d’adaptar i implementar les mesures consensuades en l’estratègia global de l’OMS per fer front al VIH (2016-2021) en el context epidemiològic, social i polític d’Europa. Les experiències incloses demostren la importància de la transversalitat i del treball en xarxa per fer front a l’epidèmia del VIH incloent pràctiques de tots els àmbits, des de sistemes nacionals de salut fins a organitzacions socials i comunitàries.

El compendi inclou 52 exemples de bones pràctiques de 32 estats membres de la regió europea de l’OMS, entre els quals The COBATEST Network i la Xarxa DEVO.

El primer cas és exemple de la importància de conèixer l’epidèmia del VIH en cada context per poder-li donar una resposta adequada. La xarxa, creada el 2009 en el marc del projecte europeu ‘HIV-COBATEST’ liderat pel CEEISCAT, està formada per 52 centres de cribratge anònim i voluntari amb base comunitària (CBVCT) molt heterogenis, tant pel que fa mida, capacitat com per la població a la que atenen. Alguns dels CBVCT estan focalitzats en oferir serveis a una població clau determinada (homes que tenen relacions sexuals amb homes, persones que s’injecten drogues o treballadors/es sexuals) mentre altres atenen població general o a diverses poblacions clau alhora. Aquesta heterogènia ha estat un dels reptes principals de la xarxa COBATEST i emmarca un dels seus objectius principals, homogeneïtzar a nivell europeu la monitorització i l’avaluació de la realització de la prova del VIH en l’entorn comunitari per promoure el diagnòstic precoç, la prova del VIH i el tractament en grups de difícil accés. Concretament s’han desenvolupament un seguit d’eines i procediments comuns que la xarxa ofereix a cada un dels centres participants: un formulari estandarditzat de recollida de dades, una eina web d’entrada i explotació de dades i una llista d’indicadors específics del context per a monitorar i avaluar les pràctiques i serveis que s’ofereixen en cada un dels CBVCT.

El segon exemple de bones pràctiques liderades des de Catalunya és la Xarxa DEVO, creada el 1994, i formada per centres alternatius que ofereix la prova del VIH de forma gratuïta, voluntària i confidencial. La seva amplia trajectòria i experiència ha servit de referent i base per la creació de la COBATEST Network.  La Xarxa DEVO recull dades estandarditzades d’aquelles persones que es fan la prova del VIH en els centres participants aportant informació de valor afegit sobre les poblacions clau imprescindible a l’hora de dissenyar i implementar estratègies de prevenció del VIH que responguin a les seves necessitats.  Del total de persones testades durant el 2016, el 2.2% van tenir un resultat positiu. D’aquest, el 91,7%  van obtenir un resultat confirmatori positiu i el 98% van ser derivats a l’atenció sanitària per rebre tractament. La Xarxa DEVO diagnostica al voltant del 20% dels nous casos de VIH a Catalunya posant de manifest la rellevància dels CBVCT en les polítiques de realització de la prova del VIH.

Data d'actualització:  01.08.2018