• Imprimeix

El COAC acull el debat d’una proposta de consens sobre criteris generals per a un habitatge i un urbanisme saludables

Document
 
 
 

El document neix d’una comissió del PINSAP i aposta per una ciutat més inclusiva, que faciliti les relacions socials, sostenible i resilient, que ajudi a millorar la salut de les persones

La proposta, elaborada per una comissió tècnica del PINSAP, promou les ciutats més inclusives, cohesionades, sostenibles i resilients, així com saludables per a les persones 

El  Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir ahir l'acte de presentació del Document de consens dels Criteris Generals per a un habitatge i un urbanisme saludables, elaborat per la Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme, en el marc del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del document és evidenciar l’impacte que tenen l’arquitectura i l’urbanisme sobre la salut de les persones, i fer un conjunt de propostes que permetin  avançar en la promoció d’entorns més saludables i sostenibles. 

Des del punt operatiu, es tracta d’elaborar i publicar un document de consens de criteris generals, basat en l’evidència científica i el coneixement, amb la voluntat d’influir en la presa de decisions, tant en la planificació territorial i urbanística, com en la construcció, rehabilitació, manteniment d’edificis i en l’accés a un habitatge adequat.

L’acte de presentació va anar a càrrec del Secretari de Salut Pública, Joan Guix, i de la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig. Guix va agrair als representants de tots els organismes integrants de la Comissió la seva labor i va recordar que allò que genera la salut i la malaltia no és aleatori i que el 80 per cent dels factors que determinen la salut estan en mans de polítiques i accions alienes al sistema sanitari.

Per la seva banda, la Degana del COAC, va subratllar que “la tendència progressiva del sector ha de ser la rehabilitació, el projecte de país que pot permetre revertir l’estat actual del nostre parc construït”. La degana va destacar que “en aquests moments, les ciutats es troben lluny de generar totes les oportunitats que tenen atribuïdes”.

El ponents dels grups de treball creats dins la comissió tècnica del PINSAP, Josep Maria Torrents , Sònia Hernández-Montaño, Elisabet Silvestre i Ana M. Novoa van exposar els resultats dels tres eixos en els quals s’ha treballat; Planificació territorial i urbanística, Construcció, manteniment i rehabilitació d’edificis i Aspectes socials de l’habitatge.

La comissió ha identificat aquests 3 grups d’aspectes de l’entorn amb influència sobre la salut de les persones sobre els quals s’han elaborat tres decàlegs. El primer és el Decàleg de la planificació territorial i urbana que contempla l’impacte de les condicions per poder realitzar activitat física, la contaminació de l’aire, el soroll, l’efecte illa de calor o les zones verdes. Un segon decàleg de la construcció, manteniment i rehabilitació d’edificis que inclou aspectes com la ventilació, la qualitat de l’aire interior, temperatura, il·luminació, soroll, la qualitat de l’aigua, la humitat, la seguretat,el pols, les plagues i evitar l’ús de materials perjudicials per a la salut. I, en tercer lloc, un Decàleg d’aspectes socials de l’habitatge que aborda els problemes de la inseguretat residencial, l’amuntegament, l’infrahabitatge, la insalubritat, la manca de subministraments bàsics o el mobbing.

En les intervencions dels assistents  van sorgir qüestions d’interès comú com la importància d’introduir els criteris de salut en la reglamentació i els codis tècnics –per conciliar els criteris d’eficiència amb les repercussions sobre la salut i la conveniència de capacitar als professionals en els aspectes de  Salut relacionats amb l’arquitectura,  a tots nivells, i  començant pel mateix professorat de les universitats. Aquesta formació ha d’anar en paral·lel amb la sensibilització de la societat envers la capacitat dels arquitectes per millorar la qualitat de vida de les persones. També es van  debatre diferents propostes referides a la possibilitat d’oferir incentius o crear penalitzacions  en àrees com les subvencions, la contractació pública o el sector assegurador i de la construcció o la  la introducció d’un etiquetatge els materials de construcció amb criteris de salut, una iniciativa que està prenent forma a França. Els propers passos seran plasmar les aportacions dels professionals, que es presentaran  en una jornada el proper 26 de juny a Barcelona, juntament amb les 22 propostes més elaborades en el marc del PINSAP en l’àmbit territorial.

La Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme, de caràcter transversal per a tota Catalunya, es va constituir amb l’encàrrec d’analitzar i proposar accions des dels diferents àmbits, que siguin capaces de promoure canvis en el planejament urbanístic, en la construcció i rehabilitació d’habitatges i en l’accés econòmic a un habitatge digne, que comportin una millora de la salut de les persones.  La integren 30 membres representants de diferents entitats i institucions, juntament amb l’ASPCAT i el COAC, diferents departaments de la generalitat: Presidència, Treball , Afers socials i Famílies, Territori i sostenibilitat, Empresa i Coneixement, Interior i Governació i Administracions Públiques,; ens locals supramunicipals: DIBA i Associació  Catalana de  Municipis;  l’ASPB i Universitats i centres de recerca: UB i IS Global,

 

El Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) de la Generalitat de Catalunya és una iniciativa per impulsar la salut   i  la lluita contra les desigualtats des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat. El PINSAP concreta a Catalunya l’estratègia de Salut a Totes les Polítiques (SaTP). Reuneix i potencia les actuacions de tot el govern i la societat que tenen impacte en salut actuant sobre els seus determinants.

Data d'actualització:  06.06.2018