• Imprimeix

L’Agència de Salut Pública de Catalunya activa el Protocol 2018 per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits

  • Preveu actuacions de prevenció davant la detecció de casos importats d’infecció per virus de Zika, Chikungunya o Dengue i la presència de mosquits adults actius
  • La coordinació entre els diferents organismes i administracions implicats, així com la col·laboració ciutadana, són factors claus en la lluita contra aquestes malalties

 

Les elevades temperatures que s’assoleixen amb l’arribada de l’estiu afavoreixen la presència i proliferació de mosquits, com el mosquit tigre. Aquest fet coincideix amb l’increment de tràfic de viatgers entre Catalunya i zones on la transmissió d’aquests virus és activa. El Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya, elaborat en el marc de la Comissió interinstitucional per a la prevenció i control de mosquits vectors, estableix les mesures a realitzar en aquesta situació.

Davant la detecció d’un cas probable importat d’infecció per virus de Zika, Chikungunya o Dengue que es troba en període virèmic o ha passat part d’aquest període a Catalunya, l’Agència de Salut Pública de Catalunya activa la comunicació del cas a l’ajuntament on resideix i es desplaça el malalt, a la diputació i al servei de control de mosquits corresponents en funció de l’àmbit territorial: Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i Agència de Salut Pública de Barcelona. Aquests organismes realitzen una inspecció entomològica a la zona per valorar la presència de larves i mosquits adults i establir les mesures de prevenció i control que cal dur a terme. Els ajuntaments adopten les mesures necessàries al respecte i les diputacions donen suport als serveis de control de mosquits i als ajuntaments per a la realització de les inspeccions entomològiques i per a tasques de control de mosquits. Així mateix, es capturen mosquits i s’analitzen al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA-IRTA) per verificar que no tinguin presència de virus. Paral·lelament, el Departament de Salut proporciona recomanacions a la persona afectada per evitar les picades.

L’any 2017 es van notificar a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya un total de 218 sospites d’arbovirosis, de les quals es confirmaren 95 casos i 39 restaren com a probables. Dels casos confirmats 24 (26,4%) corresponen a virus Zika, 9 (10%) a virus Chikungunya i 62 (68,6%) a Dengue. Els casos probables van correspondre majoritàriament a virus Zika (92,3%). En un 5% dels casos s’observà coinfecció entre Zika i Dengue. Fruit d’aquestes notificacions, i en el marc del Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya esmentat, es van realitzar 75 inspeccions entomològiques i 16 determinacions analítiques per determinar la possible presència de virus en els mosquits, els resultats de les quals van ser negatius.

Fruit de les accions de vigilància entomològica que van dur a terme el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través del Agents Rurals i el Departament de Territori i Sostenibilitat, i de l’aplicació del Protocol, l’any 2017 es va detectar la  presència del mosquit tigre en 9 nous municipis. Enguany es seguiran realitzant aquestes accions per tal de fer un seguiment de la distribució del mosquit tigre a Catalunya.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya recorda que la prevenció és el millor mètode per al control de mosquits: el més efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, eliminant o controlant tots els punts d’aigua on pot créixer, com gerros, galledes, plats sota els testos, plants d’animals domèstics, etc. Es pot trobar informació detallada sobre les mesures preventives a l’Estratègia per a la Prevenció i el Control del Mosquit Tigre a Catalunya

La col·laboració ciutadana és també un element clau en la prevenció i el control del mosquit tigre. Per això són importants les accions de sensibilització i el material d’informació a la població elaborat pels diferents organismes i administracions implicats.

 

Data d'actualització:  01.06.2018