• Imprimeix

Salut Laboral aposta per la millora de la salut dels treballadors joves

En el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, la Generalitat subscriu els objectius marcats per la  OIT

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya subscriu la iniciativa de l’Organització Internacional del Treball (OIT) de centrar l’atenció internacional en la importància de millorar la seguretat i la salut dels treballadors joves i de posar fi al treball infantil. Aquesta iniciativa es concreta en el lema “Generació segura i saludable” escollit per al Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball que es celebra anualment el 28 d’abril.

La OIT  xifra en 541 milions les persones treballadores joves (entre 15 i 24 anys), les quals representen  el 15 per cent de la força laboral mundial i tenen un 40 per cent més de lesions ocupacionals no mortals que els treballadors de més de 25 anys. Els treballadors joves són més vulnerables (pel desenvolupament físic, psíquic i emocional en el que estan immersos o per la falta d’experiència, per exemple) i tenen més risc de  patir danys en el treball.  Cal garantir, per a ells, llocs de treballs segurs i adequats a les seves qualificacions i capacitats, a més d’oferir formació i supervisió adients. La prevenció de les lesions i malalties en els treballadors joves s’ha de fonamentar en la formulació de polítiques i  l’elaboració de programes i campanyes de suport per la creació d’una cultura que permeti minimitzar els riscos per la seguretat i la salut. Es considera treball infantil quan aquest impossibilita els  nens de viure plenament en el marc de la infantesa, que és la que permet el correcte desenvolupament físic i mental. El treball infantil pot privar els nens del dret d’anar a l’escola, obligar-los a deixar-la abans de temps o a combinar ambdues ocupacions en perllongades i excessives jornades lluny de les seves famílies. 

Les condicions de treball són un dels determinants que influeixen més en la salut de les persones. La relació entre treball i salut és complexa i bidireccional i pot ser positiva o negativa. Treballant, avui dia encara, es pot perdre la salut, però per altra banda, sense treball no hi ha salut. El treball realitzat en bones condicions és un factor positiu essencial per al desenvolupament personal, familiar i social d’homes i dones i permet accedir a opcions de vida saludables.  I això és necessari des del primer dia que les persones entren en el món laboral. És en les etapes inicials de la vida, com és la joventut, que aquesta prevenció te més rellevància. Treballar en condicions òptimes des de la joventut, i mantenir-les, no només és bo de cara al present sinó també de cara al futur ja que és un element essencial per aconseguir un envelliment actiu i saludable.

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i més en concret des de Salut Laboral, es treballa en aquest sentit amb l’objectiu d’aconseguir que la feina no només no comporti una pèrdua de salut sinó que sigui un factor de promoció d’aquesta salut. Les actuacions prioritàries van dirigides a millorar la vigilància epidemiològica de les malalties relacionades amb el treball, a la coordinació i col·laboració entre tots els agents implicats en la salut laboral, a la millora de la vigilància de la salut dels treballadors i a potenciar les actuacions de protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Aquestes actuacions es desenvolupen en el territori mitjançant la xarxa d’unitats de salut laboral.

 

 

Data d'actualització:  27.04.2018