• Imprimeix

Recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya arran de la declaració d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica per PM10 a 40 municipis de la conurbació de Barcelona

Davant de la declaració d’episodi ambiental de contaminació atmosfèrica a la conurbació de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència de Salut Pública de Catalunya informa que:

La declaració d’episodi ambiental s’ha fet a causa dels nivells força elevats de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) mesurats a l’atmosfera a causa de la intrusió de pols africana que afecta Catalunya des del dissabte 21 d’abril de 2018 i de la previsió de persistència d’aquesta situació. 

Quan els nivells de les partícules  en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) supera el valor límit diari establert per a la protecció de la salut  humana, i segons la durada de l’exposició, es pot produir un risc per a la salut de les persones. Els efectes sobre la salut poden ser l’augment d'afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l'agreujament de l'asma i dels símptomes respiratoris.

Els grups de persones més vulnerables a aquests efectes són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades.

Tanmateix, hi ha una variabilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones vulnerables no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

D’altra banda, algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

 

Recomanacions

Es recomana que les persones que siguin vulnerables a aquesta contaminació limitin les activitats esportives o exercicis físics intensos a l’exterior.

Els grups de persones més vulnerables han de respectar, si és el cas, els tractaments mèdics que estiguin fent, han d’estar atents a la simptomatologia i, en cas necessari, han de consultar els serveis sanitaris.

Com a criteri general, un episodi de contaminació atmosfèrica no justifica mesures de confinament.

 

Notes de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat.  

27-04-2018

Territori i Sostenibilitat desactiva l'episodi per alta contaminació per partícules a 40 municipis de la conurbació de Barcelona

25-04-2018

La persistència de la intrusió de pols africana porta a declarar un episodi per alta contaminació de partícules a 40 municipis de la conurbació de Barcelona

 

 

Data d'actualització:  25.04.2018