• Imprimeix

“Aturem el soroll!” arriba la Setmana sense soroll organitzada per el Departament de Territori i Sostenibilitat

Setmana sense soroll
  • Del 23 al 29 d’abril es realitzaran activitats de sensibilització per a escolars i per a la ciutadania en general
  • El II Congrés d’Acústica de Catalunya, Acusti.cat, esdeveniment de referència del sector, serà l’acte central de la setmana

Del 23 al 29 d’abril se celebra a Catalunya la Setmana sense Soroll, que promou iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la sensibilització i l’educació ambiental, amb l’objectiu de donar visibilitat a les eines de gestió i control així com impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats i/o competències en la matèria, per optimitzar recursos i poder oferir una solució més ràpida i eficaç. Sota el lema ‘Aturem el soroll!’, la SSS del 2018 té com a objectiu posar en valor totes aquelles actuacions i/o accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn.

El soroll és un contaminant susceptible d’afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida. Els estudis epidemiològics mostren prou evidència sobre la relació entre exposició al soroll ambiental i els efectes adversos sobre la salut. Per aquest motiu, la contaminació acústica és considerada no només una molèstia ambiental sinó també un problema de salut pública. Pot causar problemes de salut a curt i llarg termini, com ara alteracions del son, efectes cardiovasculars, deteriorament cognitiu, problemes d'audició , etc.70 S'ha estimat que al voltant del 20% de la població de la Unió Europea, prop de 80 milions de persones, està exposada a nivells de soroll considerats inacceptables, és a dir, que poden produir molèsties, alteracions del son i efectes adversos per a la salut.71 Així mateix, s’ha estimat una càrrega total de malaltia deguda al soroll ambiental als països de l’oest d’Europa de 61.000 anys per malaltia isquèmica i de 45.000 anys per deteriorament cognitiu en infants i joves d’entre 7 i 19 anys.72 El compliment dels llindars de soroll ambiental establerts, així com certes pautes de comportaments individuals, permeten reduir l’exposició global de les persones al soroll.

Nota de premsa Sant Jordi enceta la Setmana sense soroll

Data d'actualització:  19.04.2018