• Imprimeix

Entorn, joves i envelliment, apostes del Consell de Salut Pública a Girona

PINSAP

Les comissions tècniques del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública a la demarcació de Girona elaboren una guia per crear entorns generadors de benestar i salut, una eina per validar projectes intergeneracionals i un catàleg de recursos per a  professionals que treballen amb famílies

El treball de les comissions tècniques s’han presentat en el decurs de la reunió del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública celebrada avui a Girona

El Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública s’ha reunit aquest matí per segona ocasió, a l’edifici de la Generalitat a Girona, per compartir la feina realitzada per les diferents comissions tècniques del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública a la demarcació. Aquest consell, constituït el març de 2017, és un òrgan amb base territorial per treballar de forma transversal la salut de la ciutadania en totes les polítiques.
 
Algunes de les aportacions que han fet les comissions tècniques han estat una guia per crear entorns saludables i espais generadors de benestar; una eina per elaborar projectes intergeneracionals per promoure un envelliment actiu i un catàleg de recursos pensat per a els professionals que treballen amb famílies puguin gestionar de manera positiva determinades situacions quotidianes.
 
La comissió tècnica d’entorn, activitat física i alimentació creada a Girona a l’empara del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP) ha desenvolupat una guia de creació d’espais salutogènics. Es tracta d’un recull recomanacions per a l’organització, el disseny i la planificació d’entorns que potenciïn el benestar i la salut de les persones, tant des del punt de vista físic, com emocional i social. El document té en compte tant els espais dissenyats a l’aire lliure com en els àmbits tancats, públics o privats.
 
Les comissions tècniques desplegades en el marc del PINSAP a Girona s’han focalitzat també en l’àmbit dels joves i els estils de vida saludables. En aquest sentit han desenvolupat un catàleg de recursos d’habilitats parentals per a famílies. Aquest document recull més de 30 programes o activitats que treballen eines i estratègies personals, emocionals i educatives per ajudar professionals que treballen amb famílies puguin facilitar-los la gestió de situacions quotidianes de manera positiva. La comissió ha elaborat també un decàleg de factors clau a tenir en compte per desenvolupar i implantar intervencions en aquest àmbit.
 
La tercera comissió intersectorial de la demarcació de Girona, centrada en l’envelliment, ha dissenyat una metodologia per elaborar projectes intergeneracionals i un document per tal de promoure l’envelliment en veu pròpia el qual s’ha elaborat després de fer diversos grups focals de persones més grans de 55 anys, destinats a detectar les necessitats per promoure un envelliment actiu i saludable.
 
Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública
El Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona, presidit pel delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila, ha donat per bones les propostes presentades per les comissions tècniques en la seva sessió plenària celebrada avui a la Delegació del Govern a Girona en el marc de l'aplicació del PINSAP a nivell territorial, i s’han emplaçat a seguir treballant en els àmbits prioritzats.
Aquest Consell està integrat per representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, la Diputació, els Consells Comarcals, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya,  diversos Ajuntaments,  representants del món acadèmic,  entitats proveïdores de serveis sanitaris, col·legis professionals, representants sindicals i entitats del Tercer Sector.
Data d'actualització:  27.11.2018