• Imprimeix

L’ASPCAT impulsa la vigilància sindròmica de les infeccions respiratòries agudes

La prova pilot  es fa en el marc de la xarxa de farmàcies sentinella de Catalunya

 

Aquest mes d’octubre, la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP), en col·laboració amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, ha posat en marxa un sistema de vigilància sindròmica d’infeccions respiratòries agudes (IRA) a 60 farmàcies sentinella distribuïdes a tot el territori de Catalunya.

L’objectiu d’aquest tipus de vigilància és aportar informació complementària a la que s’obté amb els indicadors d’activitat gripal del sistema de vigilància de la xarxa de metges sentinella del Pla d’infeccions respiratòries agudes de Catalunya (PIDIRAC) a fi de poder complementar, juntament amb el model predictiu de grip, la detecció precoç de l‘inici de l’epidèmia gripal a casa nostra.

Amb la informació recollida diàriament per les farmàcies sentinella es podrà conèixer el nombre de persones que els han consultat per presentar símptomes compatibles amb infeccions respiratòries agudes i/o rebre prescripció de medicació relacionada amb aquests problemes de salut. Amb tota la informació recollida, la SGVRESP elaborarà un informe setmanal i en farà la corresponent difusió.

La vigilància es farà en forma de prova pilot en el període comprès entre la setmana 40 (any 2017) i la setmana 20 (any 2018). Un cop finalitzada, s’avaluaran els resultats obtinguts per tal de conèixer el grau d’assoliment dels objectius.  

Data d'actualització:  26.10.2017