• Imprimeix

11 d’octubre, Dia Mundial de l’Obesitat

Se celebra amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre els problemes de salut relacionats amb aquesta patologia

L’obesitat és un problema de salut pública, tant pel nombre de població afectada com per la seva relació amb l’aparició o agreujament d’altres problemes de salut crònics: incrementa el risc de malalties cardiovasculars, diabetis tipus 2, determinats tipus de càncer, hipertensió arterial, artrosis, gota,... ocasionant una disminució tant de la qualitat com de l’esperança vida de les persones afectades.

En la població infantil i juvenil aquest fet és més preocupant, si es tenen en compte els efectes en l'estat de salut immediat de l’infant o jove i la constatació que l’obesitat infantil és un predictor important de l’obesitat en la vida adulta.

Es tracta d’un problema de salut crònic, complex i multifactorial, d’inici habitual en la infància i en l’adolescència, que té com a origen una interacció genètica i ambiental, on la part ambiental i  d’estils de vida hi juga un paper rellevant. Tant els factors genètics com els ambientals contribueixen al risc d’obesitat, de manera que factors conductuals o d’estils de vida  i de l’entorn influencien el desenvolupament de l'obesitat en persones genèticament predisposades.

A nivell poblacional, l’augment de la prevalença  ha estat molt ràpid perquè es pugui explicar per canvis genètics. Per tant, ha de ser el resultat de canvis en l’alimentació i l’activitat física que afecten el balanç entre ingesta i despesa energètica. Aquests canvis, a l'hora, estan influïts pels determinants socials.

Els determinants que influeixen la prevalença de l’obesitat es troben a nivell individual (estils vida), a l’àmbit familiar, escolar o de treball,  a l’entorn comunitari i/o municipal,  i dels factors (polítics i socials) que influeixen a nivell local,  nacional i internacional.  Així, a nivell macro, cal ressaltar l’impacte dels mercats i la globalització, l’exposició dels infants als aliments no saludables,   la influència dels preus en la tria d’aliments i  l’efecte que pot tenir la legislació en tots aquests aspectes.  Per últim cal no oblidar les grans diferències segons nivell sòcio-econòmic en la obesitat, sobre tot la infantil, i els seus determinants.

 

Dades epidemiològiques

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya 2016 un de cada 2 adults de 18 a 74 anys té excés de pes (49,2%; 34,8% amb sobrepès i 14,4% amb obesitat). Mentre que el sobrepès afecta més els homes (42,8%)que les dones (26,9%), els percentatges d’obesitat són similars en tots dos sexes (el 14,7% en els homes i el 14,2 %en les dones). Tant en homes com en dones la prevalença del sobrepès augmenta amb l’edat.

 La prevalença de l’excés de pes, el sobrepès i l’obesitat és més elevada en les persones de la classe menys afavorida i en aquelles amb estudis primaris o sense estudis. Respecte al 2006, la tendència de l’excés de pes és manté estable.

L’any 2016, en la població de < 19 anys, 3 de cada 10  presenta excés de pes (32,9% dels quals 18,6 % sobrepès i 14,3 %obesitat).  El sobrepès és 18,8% nens i 18,3% nenes). L’obesitat  afecta més els  nens 17,4% que les nenes 11,1% .

El percentatge d’obesitat infantil presenta gradient social passant del  8% en classe social alta al 15,9% en les classes socials més desfavorides i quan la mare té estudis primaris o no en té.

 

Factors de risc relacionats amb l’obesitat

El percentatge d’adults de 15 a 69 anys que realitzen una activitat física saludable és del 79,0% Superior en els homes (82,5 %)que en les dones (75,7%) en les classes socials més benestants i en persones que tenen un nivell d’estudis més elevat. El 22,6 % de la població de 18 a 74 anys és sedentària. Aquesta proporció augmenta amb l’edat, tant en homes com en dones. 

El 72,3% de la població de 18 a 74 any té una adherència mitjana o alta  a la dieta mediterrània i el 83,9% consumeix com a mínim 1 ració de fruita al dia i el 16,1% pren les 5 peces de fruita i verdura recomanades.  El 84,0% dorm  entre 6 a 8 hores

Per a infants i adolescents de 3 a 15 anys : un 35,3%  té un estil d’oci actiu, es a dir, cada dia de la setmana fa com a mínim una hora d’activitat física extraescolar o juga al parc o al carrer. El percentatge és superior en els nens i disminueix segons augmenta l’edat. 

Un 62,3% de la població de 3 a 17 anys acostuma  anar caminant a l’escola, un 10,1% va en transport públic i un 1,9% en bicicleta. 

 

Promoció de la salut i prevenció de l’obesitat

Per fer front al problema, i d’acord amb l'estratègia mundial de l'OMS i de la NAOS (Estratègia per a la Nutrició, Activitat Física i Prevenció de l’Obesitat), del Ministeri de Sanitat, el Departament de Salut va dissenyar el Pla Integral per a la Promoció de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS). El Pla integra accions a l’àmbit educatiu, comunitari, de salut i laboral. Aquest pla es basa en l’evidència que diu que els abordatges intersectorials, multifactorials i integrals són els més efectius per promoure la salut.  El PAAS vol arribar a tota la població d’acord amb les seves necessitats,  promou l’equitat i l’aprofitament dels recursos ja existents i treballa per capacitar els professionals i les persones, per generar entorns promotors de salut i per actuar sobre els determinants de la salut.  S’emmarca en el Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), que identifica el control de l’excés de pes com un dels cinc grans reptes per impulsar la salut des de tots els àmbits d'acció del Govern i la societat.

En el marc del PAAS s’han dut a terme un seguit d’accions per prevenir l’obesitat infantil actuant sobre l’entorn per fer fàcils les opcions saludables i sobre la població en general i sobre els professionals, per promoure estils de vida saludables. Es destaquen : les guies sobre alimentació saludable en l’etapa preescolar i escolar, les revisions de les programacions de menús escolars i els programes comunitaris de prevenció de l’obesitat infantil.

 

També s’està elaborant un model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil a Catalunya, a partir de les experiències territorials existents i de la revisió de  la millor evidència científica disponible i en col·laboració amb societats científiques i entitats relacionades.

 

 

Tant la prevenció com el tractament se centren principalment en:

  • La modificació de l’alimentació habitual. Assessoreu-vos amb professionals sanitaris i seguiu tractaments dietètics individualitzats que us permetin la pèrdua progressiva de pes mitjançant la modificació d'alguns hàbits alimentaris que després es puguin mantenir al llarg del temps. No heu de renunciar a menjar bé, sinó que heu de modificar el nombre d'àpats i/o les quantitats, les tècniques culinàries, etcètera. Els tractaments que prometen pèrdues de pes espectaculars en poc de temps poden ser perillosos. De fet, no es tracta de fer dieta per sempre, sinó de tenir un estil de vida actiu i saludable.
  • L'increment de l'activitat física, adequada a les possibilitats individuals. Aquest és un aspecte molt important. Practiqueu activitat física de manera regular (un mínim de trenta minuts al dia d'activitat física moderada, com caminar a bon pas) que a més de contribuir a controlar el pes , és fonamental perquè us mantingueu sa i en forma, així com per evitar una recuperació posterior del pes.
  • La motivació. Heu d'estar convençuts de la necessitat de reduir pes i poder evidenciar les millores que es produeixen (físiques, en l'agilitat, en les analítiques, en la pressió arterial…).
  • Dormir les hores suficients. Dormir poc afecta de forma negativa la producció i secreció d'hormones i el resultat és que tant la sensació de gana com la de sacietat es veuen alterades. Les persones que dormen poc ingereixen més, opten per racions més grans, i per tant, incrementen el seu pes.
Data d'actualització:  10.10.2017