• Imprimeix

Dades de sacrifici de bestiar i de producció càrnia a Catalunya durant 2016

Catalunya continua líder en sacrifici de boví, porcí, aviram i conills a l’Estat. El sacrifici de porcí és el 43% del total d’Espanya.

L’ASPCAT ha publicat les dades de sacrifici de bestiar i de producció càrnia a Catalunya durant el 2016, que  mostren, en línies generals, una tendència a l’alça del sacrifici d’animals als escorxadors respecte als darrers anys. Es registren alces en sacrifici de porcí, que s'incrementa un 5,9%, i en boví, que creix un 6,2% respecte l’any 2015. Cal destacar també la tendència a l’alça de diverses espècies d’aviram (perdius, ànecs, pintades, faisans), i a la baixa dels conills.

El nombre de senglars que han estat inspeccionats en sales de manipulació de caça per la seva posada al mercat ha augmentat un 27,1% respecte l’any 2015.

La informació del sacrifici de bestiar i de la fauna silvestre provinent de la caça a Catalunya que es destina al mercat alimentari s’obté a partir de les dades del control oficial efectuat diàriament en els escorxadors i en els establiments de manipulació de caça silvestre a Catalunya. Amb aquesta informació es calcula el volum anual de sacrifici i la producció de carn al nostre territori.

L’objectiu d’aquesta descripció estadística és estudiar la importància que té cada sector en la producció càrnia a Catalunya i en els diferents àmbits territorials, així com observar-ne l’evolució en aquests darrers anys. 

El sistema de control oficial implantat a Catalunya pel que fa a la protecció de la salut permet oferir garanties sanitàries addicionals a la producció càrnia catalana, afavorint la internacionalització.

El sistema de controls ante mortem i post mortem aplicat als animals sacrificats, exercit per veterinaris oficials del Departament de Salut i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb el suport instrumental d’auxiliars oficials d'inspecció veterinària, constitueix una garantia sanitària única a l'Estat espanyol que permet oferir seguretat en les auditories sanitàries dels països tercers que visiten Catalunya, afavorint d'aquesta forma l’exportació en base a la confiança en el sistema català de control sanitari.

Data d'actualització:  13.09.2017