• Imprimeix

Es crea el Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS i les HV.

El Programa de prevenció, control i atenció al virus d'immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques s'integra a la Secretaria de Salut Pública com a instrument institucional per a la planificació, el disseny i la implementació de mesures per a la prevenció i el control d'aquestes malalties

La finalitat del Programa és establir un marc comú de cooperació i actuació entre les principals unitats directives, òrgans i entitats del Departament de Salut amb funcions en la prevenció, el control i l'atenció al VIH, les ITS i les HV per tal de planificar, impulsar, coordinar i avaluar les actuacions que es duen a terme a Catalunya amb l'objectiu de disminuir la incidència d'aquestes infeccions i millorar l'atenció a les persones afectades.

A Catalunya s'estima que al voltant de 35.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que un 25% de les persones afectades no ho saben. En els últims deu anys, malgrat els esforços dedicats a disminuir-ne la incidència, el nombre de nous diagnòstics s'ha mantingut estable. Pel que fa a les ITS, en els darrers deu anys s'ha produït un augment important en notificació d'aquestes malalties, la qual cosa reflecteix la millora dels sistemes de vigilància epidemiològica al territori alhora que també constata un increment de la incidència real d'aquestes infeccions.  Quant a les hepatitis víriques (HV), la introducció de la vacunació universal contra els virus de l'hepatitis A i B en el calendari de vacunacions sistemàtiques ha possibilitat que a Catalunya aquestes infeccions no representin actualment un problema de salut pública, però és important continuar monitorant la cobertura de la vacunació en poblacions clau. L'hepatitis C, malgrat que actualment té un tractament efectiu, com a patologia continua tenint una alta càrrega de malaltia relacionada tant amb la qualitat i l'expectativa de vida de les persones afectades com amb els alts costos sanitaris associats. Per això, en absència d'una vacuna i tenint en compte que s'estima que hi ha més d'un 50% de casos no identificats, les actuacions de prevenció i control en relació amb l'hepatitis C són prioritàries.

Data d'actualització:  09.08.2017