• Imprimeix

Beveu aigua amb garanties sanitàries, també durant les vacances d’estiu

Beu aigua amb seguretat

Consumir aigua de rius i rierols pot suposar un risc perquè pot estar exposada a diferents tipus de contaminació

Tot i que les altes temperatures de l’estiu fan necessari ingerir més quantitat de líquids, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (APSCAT) vol ressaltar la importància que es faci sempre amb aigua que reuneixi garanties sanitàries.

En aquesta època de l’any, moltes persones realitzen activitats de lleure en espais naturals, com ara excursions, senderisme, acampades, etcètera. En aquestes sortides, a més d’emportar-se cantimplores o aigua a la motxilla, és convenient informar-se de les temperatures que s’esperen i comprovar si hi ha fonts amb aigua potable en el camí o zona d’estada.

Cal tenir present que el fet que l’aigua procedent de la natura i tingui bon aspecte o sembli neta i transparent no implica que sigui apta per al consum. Com a conseqüència de l’activitat agrícola, ramadera, industrial o domèstica, les aigües subterrànies i superficials poden estar exposades, a més d’algunes substàncies químiques, a nombrosos agents biològics -des de microorganismes fins a ous o quistos de paràsits-, que les poden fer perjudicials i causar repercussions sobre la salut. Abans que arribi a les aixetes de les llars, l’aigua natural es tracta mitjançant processos tecnològics com són la filtració, coagulació, floculació i desinfecció, entre d'altres, que la fan apta per al consum humà i li donen garantia sanitària.

Per tal d’evitar riscos per a la salut durant les jornades d’estiu a l’aire lliure, l’ASPCAT aconsella seguir les recomanacions següents:

  • No beure aigua dels rius, rierols, llacunes o basses.
  • No beure de cap font natural de la qual es desconegui la procedència i no es tingui constància de la seva aptitud sanitària.
  • Utilitzar aigua apta per a rentar fruites i verdures i per a rentar-se les dents.
  • En cas de no tenir accés a aigua potable o a aigua envasada, desinfectar l’aigua amb un lleixiu apte per a la desinfecció d’aigua de beguda, o un altre desinfectant autoritzat per a aquest ús, seguint sempre les instruccions que consten en l’etiqueta del producte.

 

 

Data d'actualització:  01.08.2017