• Imprimeix

Salut Pública a la central de resultats

L'informe anual recull l'activitat de l'ASPCAT en un exercici de transparència que permetrà seguir-ne l'evolució amb dades objectives

20170711-CDR

Xavier Llebaria. Secretaria de Salut Pública

El 81% dels convenis entre la Generalitat i els ajuntaments inclou la promoció de la salut. És una dada de l'àmbit de la Salut Pública recollida en l'informe de la Central de Resultats corresponents a l’any 2016. Aquest report és una eina que anualment mesura, avalua i difon els resultats en salut i qualitat assolits pels diferents agents que integren el sistema sanitari de Catalunya. En total, el 2016 es van signar 387 convenis de prestació de serveis amb l'administració local en matèria de protecció de la salut.

L'informe de resultats recull que durant el 2016 es van administrar gairebé 3 milions de dosis de vacunes a més d'un milió i mig de persones. Les cobertures durant el primer any de vida han estat superiors al 94%. En aquest sentit, del 2016 també destaca l'actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya. També assenyala que el Programa de detecció precoç neonatal va trobar l'any passat 106 casos de malalties minoritàries.

Pel que fa a salut laboral, la central de resultats també recull la incidència de malalties relacionades amb el treball, que es col3loca en 125,7 per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social. Hi destaquen les patologies relacionades amb la salut mental i amb el sistema osteomuscular. Concretament, les dones doblen la taxa de patologies relacionades amb salut mental (47,9 en dones versus 22,8 en homes), mentre que en osteomusculars les taxes són similars (33,1 en dones versus 28,2 en homes).

En l’àmbit de la promoció de la salut mental i la prevenció i l'abordatge del consum d'alcohol i altres drogues hi destaca el programa de prescripció social, que durant l'any 2016 s'ha vist reforçat amb 9 àrees bàsiques de salut i que ha format 80 nous professionals de l'atenció primària i la salut pública.

En referència a la vigilància epidemiològica de les malalties transmissibles, ressalta el pic d'incidència registrat per l'hepatitis A, un fet observat també en països del nostre entorn.

En protecció de la salut, l'informe destaca les actuacions per garantir un entorn saludable, la protecció ambiental i la salut alimentària. Cal destacar les intervencions de control oficial que es presten sota el pa­raigua dels plans i programes de protecció, ambientals, alimentaris o de pràctiques, que se solen materialitzar en actuacions d’inspecció i auditoria, presa de mostres i anàlisis, i actuacions de valoració dels possibles riscos amb les corresponents actuacions administratives.

La Central de Resultats és un informe orientat a la presa de decisions que permet comparar i analitzar tendències en aspectes concrets, de manera que esdevé un "mapa de resultats" del sistema sanitari. L'informe pretén el monitoratge de la qualitat i l'eficiència per a la millora contínua de l'assistència.

 

Data d'actualització:  11.07.2017