• Imprimeix

Vigilància epidemiològica

La vigilància epidemiològica de les ITS, el VIH i la sida forma part de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), en la qual el CEEISCAT és l’encarregat de recopilar, analitzar i difondre les dades referents a aquestes infeccions i de donar suport tècnic al programa de VIH/SIDA, ITS i hepatitis del l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

La notificació individualitzada i obligatòria dels casos es fa a partir del dos principals sistemes d’informació: el sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) i el sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC).

Les infeccions que actualment estan sota vigilància a Catalunya són:

  • VIH
  • Sida
  • Infecció per clamídia trachomatis
  • Limfogranuloma veneri
  • Gonocòccia
  • Sífilis infecciosa
  • Sífilis congènita
  • Herpes símplex
  • Tricomona vaginalis
Data d'actualització:  27.11.2018