• Imprimeix

Monitoratge i avaluació

El CEEISCAT és l'organisme encarregat de la monitorització i avaluació del VIH / SIDA i de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i hepatitis víriques a Catalunya.

El monitoratge i avaluació del VIH / SIDA es basa de forma operativa en el marc de la cascada de serveis del VIH. Aquest marc serveix d'eina per a la monitorització programàtica. Utilitza indicadors i dades estratègiques que es recullen de manera periòdica mitjançant els sistemes formals de vigilància epidemiològica i altres estudis observacionals com cohorts de persones VIH + i a risc i el monitoratge del diagnòstic i les conductes en poblacions claus. La cascada permet d'una banda, analitzar les bretxes d'efectivitat i l’impacte de les polítiques de diagnòstic, atenció i tractament a nivell nacional, i de l'altra, generar informació estratègica per donar suport a la expansió i sostenibilitat del maneig de pacients vivint amb VIH i la prevenció de la infecció a Catalunya.

El monitoratge i l’avaluació de les ITS es basa en l'anàlisi de les tendències del diagnòstic de les ITS tant de notificació obligatòria nominal com numèrica, així com en el monitoratge de les conductes de risc en poblacions claus, per tal de promoure  l'atenció continuada mitjançant la promoció de salut i prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament oportú de les ITS a Catalunya.

El CEEISCAT construeix els indicadors de la Declaració de Dublin i d’altres que puguin ser d’interès institucional per al seguiment de les epidèmies i les corresponents respostes.

  • Cohort PISCIS

    La Cohort PISCIS és un estudi multicèntric i prospectiu que va començar l'any 1998 i actualment té una cobertura del 85% de les persones que viuen amb el VIH, diagnosticades als hospitals de Catalunya i les Illes Balears.

Data d'actualització:  27.11.2018