• Imprimeix

Conèixer el CEEISCAT

Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya - CEEISCAT

logo_ceeiscat_hor

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) es va crear l’any 1995 com un òrgan de suport tècnic al Departament de Salut i a les ONG catalanes del sector en matèria de prevenció i control del VIH i les ITS.

El CEEISCAT està físicament ubicat al Campus de Can Ruti, i forma part de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).  

Actualment té un component programàtic i un de recerca.

 

 

CONTACTE:

Hospital Germans Trias i Pujol
2a planta de l'edifici maternal
Carretera Canyet s/n
08916 Badalona
Telèfon: 93 497 88 91
Correu: ceeiscat@iconcologia.net

El vessant programàtic del CEEISCAT depèn directament del Programa de Prevenció, Control i Assistència del VIH/ITS i HV de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) del Departament de Salut. Aquí, el CEEISCAT actua com a òrgan referent de la vigilància epidemiològica del VIH i les ITS, així com del monitoratge i avaluació de les epidèmies de VIH,ITS i Hepatitis Víriques. Treballa de forma coordinada amb la Subdirecció General de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències, en el marc de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.

El vessant de recerca del CEEISCAT se situa en l’Institut de Recerca Biomèdica Germans Trias i Pujol (IGTP) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El CEEISCAT és un Grup de Recerca Consolidat reconegut per l’ Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya des del 2006, i conjuntament amb el Servei de Microbiologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol, constitueix un nodus (Grup 27) en la xarxa d’excel·lència en Epidemiologia i Salut Pública del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa sobre Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). En el marc del CIBERESP, el Grup 27 està adscrit i coordina el Programa Determinants Biològics, Conductuals i estructurals en l'Adquisició i Propagació de Malalties Transmissibles en Poblacions Vulnerables (DAPET) i els Subprogrames  d’ Immigració i Salut i el d’ Infeccions Transmeses per Fluids Orgànics (VIH/ITS/VHA/ VHB/ VHC/VPH) en poblacions clau.

Durant els darrers anys el CEEISCAT ha treballat en diversos projectes de l’OMS i ha liderat alguns projectes de la Unió Europea relacionats amb el diagnòstic precoç del VIH i les ITS. Actualment coordina el paquet de treball sobre integració de les dades de cribratge comunitari de VIH, ITS i Hepatitis Víriques als sistemes d’informació nacionals en el si del Projecte Integrate. El centre participa en diversos projectes internacionals sobre monitoratge bioconductual, del diagnòstic i del tractament,  i destaca la seva participació en el Comitè Executiu de la iniciativa HIV in Europe i la coordinació de la xarxa COBATEST.

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre el VIH/SIDA de Catalunya (CEESCAT) es va crear l’any 1994 com a òrgan tècnic de suport al  Departament de Salut (DS) pel que fa a la prevenció i control del VIH/SIDA.

L’any 2006 comença a tractar, també, les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) i passa a denominar-se  Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (CEEISCAT)

Normativa de referència: DOGC núm. 4770, pàg. 50380, de 28.11.2006

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

2a planta de l'edifici maternal

Carretera Canyet s/n

08916 Badalona

Telèfon: 93 497 88 91

Correu: ceeiscat@iconcologia.net