Programa de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS i les HV - PCAVIHV

El Programa de prevenció, control i atenció al virus d'immunodeficiència humana (VIH), les infeccions de transmissió sexual (ITS) i les hepatitis víriques (HV) és un instrument institucional integrat a l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la planificació, el disseny i la implementació de mesures per a la prevenció i el control d'aquestes malalties.

La finalitat del programa és establir un marc comú de cooperació i actuació entre les principals unitats directives, òrgans i entitats del Departament de Salut amb funcions en aquests àmbits amb l'objectiu de disminuir la incidència d'aquestes infeccions i millorar l'atenció a les persones afectades.

 

 

Més informació: Ordre SLT/192/2017, de 3 d'agost, per la qual es crea el Programa de prevenció, control i atenció al virus d'immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.