Compren els serveis i les activitats destinades a disposar del conjunt de fonts d’informació i analitzar-les de manera que permetin prendre les millors decisions per protegir i promocionar la salut de la població i prevenir les malalties, les lesions i la mort.