Es tracta d’un sistema d’informació poblacional que engloba tots els naixements a Catalunya tant de la xarxa sanitària pública com privada. La seva existència permet un monitoratge continu de la salut de les dones embarassades i dels nadons que neixen a Catalunya. Te com a objectiu disposar d’uns indicadors sensibles i específics de la salut perinatal a Catalunya. La seva continua i sistemàtica vigilància comporta fer un anàlisi i interpretació de les dades per tal d’avaluar les actuacions que es duen a terme.

Data d'actualització:  19.12.2017