Les actuacions en matèria de VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual tenen com a objectius prevenir la propagació de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar que les persones infectades pel VIH, les persones amb sida i les persones afectades per l’epidèmia rebin una atenció sanitària, social i psicològica adequada, i promoure una resposta social constructiva i evitar actituds de marginació.