Plans estacionals

  • POCS
    Pla de vigilància per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut
  • PIDIRAC
    Pla d'informació de les infeccions respiratòries agudes a Catalunya

Prevenció i control de malalties immunoprevenibles

Prevenció i control d’altres malalties transmissibles

Data d'actualització:  10.04.2017