Inclou el desenvolupament d’actuacions i l’establiment de mecanismes eficaços de detecció, alerta precoç i resposta ràpida efectiva davant dels perills i riscos potencials per a la salut.

Te com a objectiu l’estudi de l’evolució i tendències dels brots epidèmics de les diferents etiologies a Catalunya i determinar l’etiologia, font d’infecció i mecanisme de transmissió dels brots, establiment de mesures de control a curt i llarg termini i contribució a la vigilància i seguiment epidemiològic.

Informació relacionada

El seu objectiu és detectar, controlar i minimitzar els riscos per a la salut d'una pandèmia gripal.

Informació relacionada

Detectar, controlar i minimitzar els riscos per a la salut d'una possible introducció d’ aquest virus.

Té com a objectiu donar resposta ràpida a les malalties de declaració urgent i de brots epidèmics declarats pels metges de la xarxa assistencial de Catalunya fora de les hores en que funcionen les dependències de les diverses unitats de Vigilància Epidemiològica, mitjançant la investigació i control a través de la xarxa assistencial de les malalties de declaració urgent, brots i alertes de salut pública així com l’aplicació de mesures de prevenció i control (quimioprofilaxi, vacunació, detecció de contactes de risc, mesures d'aïllament...)

Data d'actualització:  20.11.2013