• Imprimeix

Vigilància epidemiològica

La vigilància epidemiològica en salut pública consisteix a recollir, analitzar i interpretar tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties, a fi d'aconseguir-ne el control efectiu.  Representa també un sistema d’alerta precoç i resposta ràpida a emergències de salut pública imminents (intel·ligència epidemiològica) i permet documentar l’impacte d’una intervenció o el seguiment dels progressos cap als objectius especificats. Així mateix, dona suport a les prioritats que s’estableixin en les polítiques i estratègies de salut pública.