# 122

Infoacsa

Butlletí de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària

Departament de Salut

Impacte gràfic InfoACSA 10
Dijous, 31 de desembre de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

Agenda

::Actualitat

El projecte pretén desenvolupar eines destinades als agricultors i consumidors per avaluar la sostenibilitat multidimensional i els efectes sobre la salut dels producte agrícoles en els circuits curts i així guiar als agents en la presa de decisions.
Entitats participants: (IRTA, CTNS, IRSTEA (França) i CIVAM (França))

La Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea (DG SANTE) ha publicat, en data 4 de novembre, la notícia sobre l’Acord històric de cooperació en seguretat alimentària entre la Xina, la Unió Europea i els Estats Units.
Aquest Acord proporciona una base oficial per reforçar la cooperació pel que fa a l’intercanvi d’informació, per exemple, sobre incidents alimentaris, intercanvis científics i tècnics i la posada en marxa d’activitats conjuntes o l’intercanvi de personal.

Gran Recapte d'Aliments 2015

El Gran Recapte d’Aliments és una campanya de recollida massiva d’aliments per ajudar a donar resposta a les urgències alimentàries del nostre entorn. Organitzat pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya per setè any consecutiu, va tenir lloc el dies 27 i 28 de novembre.
Més informació Gran Recapte d’Aliments. Banc dels Aliments

Aquest reconeixement ha estat atorgat en el sí de l’onzena reunió de la SESAL celebrada del 28 al 30 d’octubre a Pamplona. 

El 3 de desembre de 2015 la Comissió ha presentat un informe sobre els greixos trans en els aliments i en la dieta total de la població de la Unió.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat en data 3 desembre de 2015 l’informe Estimació de la càrrega mundial de les malalties de transmissió alimentària en el qual es presenta una estimació de la càrrega de les malalties de transmissió alimentària.

A Catalunya, les dades de declaració de toxiinfeccions alimentàries mostren que des de 2004 hi ha hagut una tendència a la baixa dels brots, del nombre d’afectats i hospitalitzats amb una certa estabilització a partir de 2007; en els últims 3 anys s’han declarat menys de 80 brots anuals que han afectat menys de 800 persones per any.

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària assessora en el tractament tèrmic dels mol·luscs bivalves

L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ha avaluat les alternatives possibles als tractaments tèrmics actuals de mol·luscs exigits per la legislació de la UE abans de ser posats al mercat.

En concret, els experts han identificat combinacions de temps i temperatura equivalents a l’exigència actual de l’exposició dels mol·luscs a un tractament tèrmic de 90 °C durant 90 segons, la qual cosa portaria a la mateixa reducció dels virus, i han demostrat que el procés d’escalfament actual de 90 °C durant 90 segons pot donar lloc a diferents nivells de reducció dels virus, depenent del procés utilitzat.

Amunt

::Legislació

Es modifica i amplia l’autorització de comercialització i ús de matèries primeres a base de PET o altres materials plàstics reciclats obtinguts a Espanya a aquells aliments que estableixi l’EFSA segons els dictàmens i en les mateixes condicions d’ús.

Aquesta Directiva s’aplica a les caseïnes i els caseïnats destinats al consum humà, i les seves mescles i deroga la Directiva 83/417/CEE amb efectes a partir del 22 de desembre del 2016.

Aquest Reglament deroga, a partir de l’1 de gener de 2018, l’actual Reglament (CE) núm. 258/1997 sobre nous aliment i nous ingredients alimentaris.

Amunt

::Alertes

Amunt

::Publicacions

Nou document guia sobre els aliments destinats a usos mèdics especials

En data 26 de novembre, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) va publicar una guia d’orientació científica i tècnica per ajudar la Comissió Europea en l’aplicació de les noves normes sobre els aliments destinats a usos mèdics especials (FSMP, sigles en anglès), en el context de l'article 3 del Reglament (UE) núm. 609/2013 relatiu als aliments destinats a grups específics.

Document d’orientació científica i tècnica per als aliments destinats a usos mèdics especials en el context de l’article 3 del Reglament (UE) núm. 609/2013

Cyclospora cayetanensis: un protozou a tenir en compte si parlem d'aigua, fruita o hortalisses.

Acsa brief novembre/desembre 2015

Full informatiu "Mapa de Perills" que recull informació sobre perills detectats en aliments.

Amunt

::Receptes

Aptes per a al·lèrgics i/o intolerants al gluten

Pa de llet sense ou ni gluten
La recepta d'Alícia d'aquest mes és apta per a al·lèrgics a l’ou i al gluten
La recepta de Nadal: Canelons de rostit sense gluten i sense llet
Recepta adaptada per a persones al·lèrgiques a l'ou, a la llet i intolerants al gluten

Arròs d'alberginia
Nova recepta de la Fundació Alícia contra el malbaratament d'aliments(30/11/2015)
Pebrots verds farcits
Nova recepta de la Fundació Alícia contra el malbaratament d'aliments(14/12/2015)

© Generalitat de Catalunya